Online training Wet op de ondernemingsraden (WOR)

Duur:
3-4 uur
Kosten:
€ 249 (vrij van btw)
E-learning:
E-learning

Online kennismaken met of opfrissen van WOR-kennis
Ben je nieuw in de ondernemingsraad? Dan is kennis en inzicht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een must om effectief in je rol te functioneren. In de WOR zijn de rechten en plichten van de OR beschreven. De wet biedt je het juridische kader van waaruit je OR effectief aan de slag gaat.

Met de online training Wet op de ondernemingsraden van OR Consultancy krijg je op een effectieve en didactisch verantwoorde manier kennis en inzicht in de WOR. Je doet dat in je eigen tempo, op zelf gekozen momenten en vanuit een locatie die je past.

Inschrijven

  • De online training is didactisch gefundeerd ingericht binnen een gebruikersvriendelijke online leeromgeving, waar je stapsgewijs doorheen loopt. In de online leeromgeving vind je video’s, schriftelijk materiaal, e-learningmodules en toetsen.
  • Je krijgt twee weken 24/7 toegang tot de online leeromgeving. De gemiddelde tijdsinvestering bedraagt 4 uur.
  • Aan het eind van de training nemen we een kennistoets af. Na een voldoende score op deze toets ontvang je een digitaal OR Consultancy-certificaat.

Alle OR-leden die via een online training kennis willen maken met de WOR en OR-leden die hun WOR-kennis willen opfrissen.

Je bepaalt zelf wanneer je start.

Deze training is een speciaal ontwikkelde e-module met daarin een afwisseling van animaties, theorie en casuïstiek/toetsvragen. Met deze inzet van een mix aan eigentijdse leervormen verwerf je effectief kennis van de WOR. Je krijgt toegang tot onder andere:

  • De WOR-quiz, waarmee je een indicatie krijgt van je WOR-kennis aan het begin van de training (0-meting).
  • Video’s met praktijksituaties en interviews met diverse stakeholders waarmee je echt kennis maakt met de OR-praktijk.
  • De ‘Wet op de ondernemingsraden in beeld’.
  • Een eindtoets waarmee jouw opgedane WOR-kennis op de meest belangrijke artikelen grondig wordt getoetst.
  • Een professionele OR Consultancy e-coach die je direct vragen kunt stellen.
  • Een forum waarin je vragen kunt stellen en kunt leren van mededeelnemers.

Zo krijg je alle tools in handen om de WOR-theorie zo goed mogelijk te vertalen en te gebruiken in de praktijk. We confronteren je tijdens de training dus niet alleen met gortdroge wetsartikelen.

Unieke tips en ervaringen

Uniek en waardevol zijn de ervaringen en tips van gesprekspartners van de OR in deze training. Via video’s krijg je direct een inkijkje in hoe het spel wordt gespeeld. En dus ook hoe een OR in dit spel zijn invloed – op basis van de WOR – beter kan laten gelden.