Training HR en arbeidsverhoudingen

Duur:
1 dag
Kosten:
€ 545 (all-in)
Deelnemers:
6 - 10 deelnemers

HR-beleid en de inzet van instrumenten valt of staat met het draagvlak in de organisatie. Een goede werkrelatie met de medezeggenschap, het bestuur en management draagt daaraan bij. Welke rol kan HR pakken om arbeidsverhoudingen en medezeggenschap te versterken? In deze training krijg je inzicht, praktische handvatten en meer grip hoe je als HR-professional meer uit de samenwerking kunt halen.

Inschrijven

Na afloop van de training:

 • heb je een analyse van alle stakeholders binnen de organisatie op het terrein van strategisch HR-beleid;
 • ken je de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap, het bestuur en toezicht op het terrein van de volgende HR-onderwerpen:
  – arbeidsvoorwaarden;
  – sociaal beleid;
  – duurzame inzetbaarheid;
  – organisatie in beweging;
 • heb je inzicht op welke wijze HR kan bijdragen aan goede arbeidsverhoudingen en medezeggenschap;
 • heb je praktische tips en adviezen voor jouw dagelijkse praktijk van mededeelnemers en de trainer van OR Consultancy.

Voor HR-professionals die in hun praktijk te maken hebben of krijgen met medezeggenschap, vakbonden, bestuur en toezicht.

Op dit moment zijn er geen data gepland. Belangstelling? Neem dan contact met ons op.

We starten vanuit een netwerkkaart van alle spelers rondom arbeidsverhoudingen in de organisatie. Op basis van deze netwerkkaart zoomen we in op de verschillende rollen en bevoegdheden in relatie tot strategisch HR-beleid. Vertrekpunt is dat goede arbeidsverhoudingen leiden tot betere besluitvorming en meer draagvlak voor beleid en instrumenten.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • In vogelvlucht langs de regels en wetten rondom medezeggenschap op de thema’s:
  – arbeidsvoorwaarden
  – sociaal beleid
  – duurzame inzetbaarheid
  – organisatie in verandering
 • In gesprek met stakeholders over de rollen en posities rondom arbeidsverhoudingen voor draagvlak van beleid.
 • Eigen ingebrachte praktijkcases.

Werkwijze

De trainer wisselt heldere inleidingen af met kennis van wet- en regelgeving. De vertaling naar de eigen situatie en praktijk vindt plaats in dialoog met de mededeelnemers en trainer. Werkendeweg ontstaat tijdens de dag een stappenplan om zelf mee aan de slag te gaan na afloop van de training.

Tijdsinvestering en doorlooptijd

De training heeft inclusief zelfstudie een doorlooptijd van 3 weken met een tijdsinvestering van:

 • 8 contacturen
 • 3 uur zelfstudie

Schriftelijke intake

In een schriftelijke intake voorafgaand aan de training word je gevraagd naar een aantal praktische zaken, zoals de omvang van je organisatie en jouw werkervaring in je huidige functie. Daarnaast vragen we je zaken die je in het overleg met de ondernemingsraad tegenkomt op een rij te zetten, en concrete praktijkcases aan te dragen. De trainer gebruikt de informatie uit de schriftelijke intake om het programma goed aan te laten sluiten op individuele leerdoelen van de deelnemers.

 • “Ik heb een goed beeld gekregen van de processen en dynamiek tussen OR/HRM en directie. De trainer had kennis van zaken, was open voor iedereen, neemt de tijd en maakt koppeling praktijk – regelgeving.”
 • “Het was prettig om met vakgenoten vanuit hetzelfde perspectief op dit thema te reflecteren. De deskundigheid van de trainer vulde dit mooi aan.”
 • “De training voldoet aan behoefte van mij als HR professional die net de OR te maken krijgt. Goede basistraining.”