Informeel beïnvloeden is misschien wel effectiever!

Vanmorgen werd mijn aandacht getrokken door een artikel op de website van de NOS. Kern: IC-verpleegkundigen zouden een rol krijgen bij de opschalingsplannen voor de IC’s maar worden vooralsnog onvoldoende betrokken. Over de medezeggenschap van deze beroepsgroep zijn duidelijke afspraken gemaakt maar blijkbaar is de praktijk weerbarstiger. Is er op dit moment tijd voor een formele medezeggenschapsdiscussie? Of wordt meer bereikt met informeel beïnvloeden?

De situatie bij de IC-verpleegkundigen komt me bekend voor. Bij veel ondernemingsraden spelen vergelijkbare vraagstukken: de OR wordt niét ingeschakeld op een dossier waar het wel verplicht is of niet ‘op een zodanig tijdstip … dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit’ (artikel 25 lid 2 Wet op de ondernemingsraden (WOR).

De WOR biedt verschillende mogelijkheden om alsnog momentum te krijgen om de gewenste invloed uit te oefenen. Zowel het beroepsrecht (artikel 26 WOR) als de algemene geschillenregeling (artikel 26 WOR) geven de OR handvatten om zijn positie te claimen en daarmee toch invloed uit te kunnen oefenen op het voorgenomen besluit. Formeel invloed uit te oefenen wel te verstaan. De praktijk leert namelijk ook dat de voorbereiding op besluitvorming zelfs doorgaat tijdens dergelijke beroepsprocedures. Sterker nog, wil een ondernemingsraad écht wezenlijke invloed uitoefenen dan is het verstandiger niet te wachten tot hij formeel wordt betrokken:

Invloed-1
Terug naar de IC-verpleegkundigen. Zoals ik het artikel lees is de rol van de verpleegkundigen in het besluitvormingsproces op zijn minst onduidelijk. Aan de andere kant zijn er specifieke afspraken gemaakt over thema’s die voorbij moeten komen (waardering, loopbaanperspectief en zeggenschap).

Ik kan me goed voorstellen dat IC-verpleegkundigen hun ideeën op die drie thema’s en opschaling in brede zin al behoorlijk scherp hebben. Maar zijn deze ook beschreven? Worden deze zichtbaar ondersteund door de collega’s die zij vertegenwoordigen? En is in beeld wie zich allemaal bezighouden met het ontwikkelen van voorgenomen besluiten of in ieder geval een belangrijke rol in deze spelen?

Wat mij betreft is het goed dat de formele medezeggenschapsafspraken worden nageleefd. Als hier extra op gehamerd moet worden, is dat een noodzakelijke stap. Maar zorg dat je als medezeggenschapper ook weet wat je wilt en durf die mening ook neer te leggen bij allerlei stakeholders die mogelijk een rol spelen in het besluitvormingstraject. Dan heb je straks niet alleen een formele positie maar zie je ook de toegevoegde waarde van medezeggenschap terug in de besluitvorming.

Deel dit bericht op

Geschreven door Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer