Inzetten op inzetbaarheid

Inzetten op inzetbaarheid en de rol van de medezeggenschap

Over duurzame inzetbaarheid is erg veel geschreven. Bijna altijd staat het personeelsbeleid en de rol van HR daarbij centraal. In de OR-bladen is het onderwerp wel uitgebreid aan de orde, maar vaak gericht op een specifiek onderwerp of de formele rol van de medezeggenschap. OR Consultancy publiceert nu een meer omvattende uitgave over de mogelijkheden die de medezeggenschap heeft om het onderwerp vorm te geven en zo, indien nodig, een voortrekkersrol te spelen.

Vragen uit de praktijk

Het boek is opgezet aan de hand van 13 vragen. Vragen die telkens weer opdoken bij ondernemingsraden in de praktijk van auteur Steven van Slageren en zijn collega’s van OR Consultancy. Vragen over achtergrond en urgentie; vragen over hoe stappen te zetten vanuit de huidige situatie en vragen die richting geven aan waar je naar toe wilt. De inhoudsopgave geeft een goed beeld van het brede scala aan onderwerpen:

 1. Waarom is inzetbaarheid zo’n thema?
 2. Wat is inzetbaarheid nu precies?
 3. Hoe past inzetbaarheid in het organisatiebeleid?
 4. Is inzetbaarheid iets voor oudere werknemers?
 5. De vraag die nooit gesteld wordt: wat kost het als ik niets doe?
 6. De hamvraag voor bestuurders: wat levert het me op?
 7. Hoe bespreek je inzetbaarheid op een goede manier met de bestuurder?
 8. Wat is de formele rol van de OR?
 9. Hoe weet je waar behoefte aan is?
 10. Wat is er al?
 11. Hoe stimuleer je het gesprek onder medewerkers?
 12. Wat zijn de effecten van hybride werken op duurzame inzetbaarheid?
 13. Hoe ziet een stappenplan er uit?

Rijdende trein

“Veel organisaties zijn op een of andere manier al bezig met het thema duurzame inzetbaarheid”, aldus Steven van Slageren. “De medezeggenschap stapt als het ware op een rijdende trein. Wel ontbreekt het regelmatig aan overzicht en samenhang. Dit boek is een hulpmiddel om die samenhang te bevorderen door achterliggende vragen te koppelen aan praktische stappen.”

Hoewel met een duidelijke samenhang, zijn de hoofdstukken ook afzonderlijk goed te lezen. Een OR kan er die vraag uitpakken die in de eigen situatie speelt om meer inzicht en praktische handvatten te krijgen. Om dat verder te bevorderen wordt elk hoofdstuk afgesloten met enkele concrete vragen die een OR kan gebruiken om met een bepaald onderdeel aan de slag te gaan. Ter illustratie de vragen van het hoofdstuk ‘Hoe stimuleer je het gesprek onder medewerkers over duurzame inzetbaarheid?’

 • Krijgt iedere medewerker in de organisatie de gelegenheid om zijn of haar wensen rond duurzame inzetbaarheid kenbaar te maken?
 • Op welke manier worden dergelijke gesprekken georganiseerd, vooral medewerker – leidinggevende? Of medewerker – HR-functionaris? Of ook in groepsverband met collega’s? Welke vormen hebben de voorkeur?
 • Zijn leidinggevenden genoeg geschoold om het gesprek over duurzame inzetbaarheid met hun mensen te voeren? Met name of zij in staat zijn door te vragen over achtergronden en lastige situaties?
 • Voelen medewerkers zich veilig genoeg om ook lastige situaties en ‘moeilijke’ zoals over levensstijl te bespreken? Is er expliciete aandacht om een veilige gespreksomgeving te creëren?
 • Gaat het gesprek vooral over maatregelen en concrete afspraken, of komt ook gedragsverandering en hoe dat te borgen aan de orde?

duurzame inzetbaarheid

Bestel het boek “Inzetten op inzetbaarheid”

De kosten bedragen € 24,75.

Wil je een gratis inkijkexemplaar ontvangen?

Vul het formulier in en klik op ‘Downloaden’.

Download het inkijkexemplaar “Inzetten op inzetbaarheid”

 • OR Consultancy is toegewijd aan het beschermen en respecteren van je privacy. We gebruiken je persoonlijke informatie om je account te beheren en de producten en/of diensten te leveren waar je ons om vraagt. Van tijd tot tijd willen we contact met je opnemen over onze producten en/of diensten, en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden. Als je hiermee akkoord gaat, vink dat dan hieronder aan.

 • Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je afmeldt en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.

  Door op de onderstaande knop te klikken, geef je OR Consultancy toestemming de ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid en de rol van de medezeggenschap

Wil je meer weten over duurzame inzetbaarheid en de rol van de medezeggenschap?

Lees dan ook blog van auteur over dit thema. Ook is het mogelijk het thema terug te laten komen in een training of OR-vergadering. Laat hieronder je gegevens achter, dan nemen we snel contact met je op.

Je gegevens

 • OR Consultancy is toegewijd aan het beschermen en respecteren van je privacy. We gebruiken je persoonlijke informatie om je account te beheren en de producten en/of diensten te leveren waar je ons om vraagt. Van tijd tot tijd willen we contact met je opnemen over onze producten en/of diensten, en andere inhoud die je interessant zou kunnen vinden. Als je hiermee akkoord gaat, vink dat dan hieronder aan.

 • Je kunt je op elk moment afmelden voor deze berichten. Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie over hoe je je afmeldt en hoe we ons inzetten om je privacy te beschermen en respecteren.

  Door op de onderstaande knop te klikken, geef je OR Consultancy toestemming de ingediende persoonlijke informatie op te slaan en te verwerken.