Duurzame inzetbaarheid, de rol van de OR

Thuiswerken. Maar dan wel opletten dat je voldoende beweegt. En niet het hele weekend doorwerken. Genoeg is genoeg! Personeelstekort. Hetzelfde werk doen met minder mensen. Stress en werkdruk. Ouderen die met pensioen gaan en jongeren die ook die wereldreis willen maken en zich niet zoveel aantrekken van hiërarchie.

Werk verandert voortdurend, evenals de wensen en mogelijkheden van mensen. Hoe zorg je er nu voor dat mensen en werkzaamheden op elkaar blijven aansluiten? Dat mensen op een gezonde en prettige wijze kunnen werken? En dat ze dat ook kunnen blijven doen door te anticiperen op veranderingen? Daar komt een hoop bij kijken, maar gelukkig gebeurt er ook al een hoop. Inzetbaarheidsbudgetten, generatiepact, mobiliteitscentra en opleidingsplannen zijn daar voorbeelden van. Absoluut zinvolle regelingen, maar duurzame inzetbaarheid omvat een veel breder scala aan mogelijkheden. En wat als beleid op dit punt niet of onvoldoende van de grond komt? Dan is dat een uitgelezen kans voor de OR, liefst samen met de HR-afdeling, om hier het voortouw in te nemen.

Inzetten op inzetbaarheid

Hoe de OR dat kan doen? Het boek ‘Inzetten op inzetbaarheid; de rol van de OR in 13 vragen’ geeft hier de nodige handvatten voor. De auteur, Steven van Slageren senior adviseur bij OR Consultancy, belicht aan de hand van veel in de praktijk gestelde vragen, allerlei mogelijkheden en achtergronden.

Sommige vragen belichten vooral de achtergrond van het onderwerp. Vragen zoals ‘Waarom is inzetbaarheid belangrijk?’ en ‘Hoe past inzetbaarheid in het organisatiebeleid?’. De antwoorden op deze vragen zorgen voor een goede verankering van inzetbaarheidsbeleid binnen de organisatie. Niet iets waar we ook ‘even iets voor regelen’, maar vast en verbonden onderdeel van het beleid. Het volgende voorbeeld kan dat illustreren:

Werknemers naar leeftijd die aangeven nieuwe kennis of vaardigheden te missen (%)
Bron: CBS, TNO

Bijna 25% van de werknemers geeft aan nieuwe kennis of vaardigheden te missen. Bovendien valt op, dat die haast voor alle leeftijdscategorieën geldt. Het is dus zeker niet alleen een probleem van oudere werknemers ‘die lang geleden hun opleiding hebben gehad’. Hoe houd je kennis van medewerkers up-to-date zou dus een permanent punt van aandacht moeten zijn.

Pragmatisch

Meer pragmatisch zijn vragen als ‘Hoe bespreek je inzetbaarheid op een goede manier met de bestuurder?’, ‘Hoe weet de OR waar binnen de organisatie behoefte aan is?’ en ‘Wat is er in de organisatie al rond inzetbaarheid?. Tips en handvatten om als OR aan de slag te gaan met het onderwerp. Zo gaat het tijdens een zogenaamd artikel 24-overleg zelden over duurzame inzetbaarheid. Strategie, omzet en resultaat, investeringen, vooral dit soort zaken komen aan bod. Door de krapte op de arbeidsmarkt lijken onderwerpen als hoe houden we ons personeel vitaal en gemotiveerd, en hoe worden we een aantrekkelijke werkgever, zeker zo relevant. De urgentie daarvan is niet altijd terug te zien in het gevoerde beleid.

Uiteraard komen ook vragen aan de orde die dicht tegen de uitvoering aanzitten. Vragen als ‘Wat zijn de effecten van hybride werken op inzetbaarheid?’, ‘Hoe stimuleer je het gesprek onder medewerkers over duurzame inzetbaarheid?’ en ‘Hoe ziet een stappenplan eruit?’ Juist het stimuleren van het gesprek is van groot belang. Hoewel sommige zaken organisatiebreed georganiseerd moeten worden, denk aan loopbaanpaden, vraagt inzetbaarheid juist om maatwerk. Wat goed is voor de ene, is dat lang niet altijd voor de ander. De een heeft veel aan een opfriscursus, terwijl voor een ander vooral coaching in hoe om te gaan met stress nuttig is.

Een handig hulpmiddel bij de analyse is onderstaande matrix (met een aantal voorbeelden):

Binnen iedere organisatie kan deze matrix invult worden. Maatregelen om kennis op peil te houden (functioneel), gezond te blijven (fysiek) en mee te kunnen met veranderingen en bestand zijn tegen stress (mentaal). En die weer ingevuld naar maatregelen op organisatie-, team- en individueel niveau.

Meer weten?

In het boek ‘Inzetten op inzetbaarheid’ wordt elk hoofdstuk, elke vraag afgesloten met enkele concrete vragen waar een OR of een HR-afdeling meteen mee aan de slag kunnen. Het boek kost € 24,75 en is te bestellen op onze website:

Deel dit bericht op

Geschreven door Steven van Slageren

Senior adviseur
Medezeggenschap gaat voor Steven om invloed. Invloed op besluiten over hoe een organisatie zich ontwikkeld. Invloed om de eigen werkomgeving mede vorm te geven en in te richten. Om invloed […]

Lees meer