Maand van de medezeggenschap

Aandacht voor de Maand van de medezeggenschap november waarin veel aandacht wordt besteed aan medezeggenschap door een reeks van bijeenkomsten en andere events, waarvan er een paar worden uitgelicht.

Lees meer

Corona-info

Gevolgen COVID-19: zaak voor u als OR om de feiten voor uw organisatie helder op een rijtje te krijgen. Voordat u adviezen geeft of instemt.

Lees meer

Als ondernemingsraad een adviseur kiezen

Hoe je naar de werkelijkheid kijkt is belangrijk, als je als OR een adviseur gaat kiezen voor het vraagstuk dat op tafel ligt: een reorganisatie, een strategiewijziging, noem maar op. Hoe kom je tot de juiste keuze voor jouw OR?

Lees meer

Elk lid van de ondernemingsraad in een passende rol!

Taken waar je goed in bent, doe je meestal met plezier, deze leveren energie op. Dit geldt ook voor werkzaamheden binnen de ondernemingsraad. Daarom is het goed om te weten waar leden goed en minder goed in zijn. Meer over de taakverdeling, werkwijze en procedures in jouw ondernemingsraad.

Lees meer

Informatievoorziening: schep voorwaarden

Als je als ondernemingsraad scherp hebt welke informatie je nodig hebt, helpt het om duidelijke voorwaarden te scheppen zodat de kans om (de juiste) informatie te krijgen toeneemt. Twee van die voorwaarden: het plannen van de informatievoorziening en het gebruik maken van de geheimhoudingsplicht.

Lees meer

Hoe kan ik mijn tijdgebrek oplossen?

OR-werk is ook werk. Bestuurders geven dit waarschijnlijk terug als OR-leden aangeven onvoldoende tijd te hebben voor hun OR-werkzaamheden. Toch is de praktijk weerbarstig: het OR-werk gaat vaker mee naar huis dan wenselijk. Hoe los je dat tijdgebrek op?

Lees meer