Advies over nieuwe bestuurder: absoluut geen formaliteit!

Dat er adviesrecht bestaat over de benoeming van een nieuwe bestuurder, volgens artikel 30 Wet op de ondernemingsraden (WOR), is voor de meeste ondernemingsraden bekend. Toch wordt dit recht in veel gevallen niet of onvoldoende gebruikt. Terwijl je als OR misschien wel een doorslaggevende stem hebt.

OR CONSULTANCY HR aanbod

Er zijn situaties waarin de bestuurder van de een op de andere dag vertrekt of moet vertrekken. Er moet dan snel gehandeld worden om tot een (tijdelijke) opvolger te komen. Maar in veel situaties is er gelukkig meer tijd. Als je als OR op tijd instapt, maak jij misschien wel het verschil in wie het wel of niet wordt… Artikel 30 is zeker geen formaliteit!

In gesprek met de (vertrekkende) bestuurder

Het begint allemaal met een regelmatig, open gesprek met de zittende bestuurder en het toezichthoudende orgaan (Raad van Toezicht, Raad van Commissarissen), bijvoorbeeld tijdens het artikel 24-overleg (bespreking algemene gang van zaken). Het is helemaal niet vreemd om stil te staan bij een wisseling van de wacht. Vaak werken bestuurders met een contract voor bepaalde tijd (al dan niet met verlengopties) en andere bestuurders bereiken bijvoorbeeld de pensioengerechtigde leeftijd in hun rol als bestuurder. Het hoeft niet direct maar door er als OR bewust van te zijn, kom je waarschijnlijk eerder in positie als er veranderingen op bestuurlijk vlak komen.

Een goed profiel

Wanneer een vertrek (en daarmee ook een opvolging) aanstaande is, is het zaak om snel te handelen als OR. Uiteraard kun je wachten op een adviesaanvraag, maar op dat moment is er vaak al een heel traject doorlopen. En misschien had je juist in dat traject al een rol willen spelen. In de ideale situatie denk je als OR na over het profiel van de nieuwe bestuurder. Wat willen jullie graag gezien de situatie waarin de organisatie verkeert? Zo’n profiel geeft niet alleen zicht op wat de OR graag zou willen, maar is vaak ook aanleiding voor het benoemend orgaan, om de OR actief te informeren over het te doorlopen proces. En dat kan zomaar resulteren in een actieve rol tijdens dat proces. Misschien is er zelfs wel een rol weggelegd voor de OR (meestal uitgevoerd door één van de OR-leden) in de benoemingsadviescommissie. Als je het hebt over het kunnen beïnvloeden van besluitvorming, dan is het daar wel. En met een profiel dat gedragen wordt door de hele OR, heeft de vertegenwoordiger een duidelijk mandaat waarbinnen hij/zij kan proberen een kandidaat naar voren te (laten) schuiven die op een positief advies van de OR kan rekenen.

Het spel

Ben je wel bewust van het (politieke) spel dat gespeeld wordt in dergelijke trajecten. Vaak worden meerdere (gelijkwaardige) kandidaten naar voren geschoven om nog wat te kiezen te hebben of om in geval van vastlopende onderhandelingen op het vlak van bezoldiging op terug te kunnen vallen. Maar voel je ook vrij om binnen de vertrouwelijkheid van zo’n traject er alles aan te doen om jullie voorkeurskandidaat naar voren te schuiven. Want uiteindelijk moet een voorgedragen kandidaat nog altijd via een artikel-30-procedure ter advisering voorgelegd worden aan de OR. Als de OR eenmaal actief is meegenomen in een benoemingsprocedure, is een negatief advies ten aanzien van de voorgedragen bestuurder wel het laatste waar men op zit te wachten.

Kortom, ben je bewust van je rol als OR en richt deze zo in dat het géén formaliteit is, maar juist een manier om maximaal te beïnvloeden wie de belangrijkste gesprekspartner voor de OR wordt!

Adviesrecht benoeming nieuwe bestuurder

Mijn collega Stefan Zondag schreef al eerder een uitgebreidere blog over dit thema: Heeft de ondernemingsraad invloed op wie de nieuwe bestuurder wordt? Natuurlijk kunnen wij jullie ook helpen met specifieke vragen over jouw OR! Wil je meer weten over het adviesrecht bij de benoeming van een nieuwe bestuurder? Of heb je een ander vraagstuk? Neem dan contact met ons op.

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer