Beïnvloedt als OR de koers via de nieuwe begroting

In de herfst zijn directies vaak nog volop bezig met de begroting voor het komende jaar. Dit is het moment waarop de ondernemingsraad (OR) een cruciale rol kan gaan spelen. Niet slechts passief de begroting ontvangen, maar actief betrokken zijn en wezenlijke invloed uitoefenen op de strategische en financiële koers van de organisatie.

De OR heeft een belangrijke rol bij het opstellen van de begroting.

Een weerspiegeling van strategie en beleid

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) verleent de OR het recht op financiële informatie (artikel 31a WOR). Desondanks gaat de begroting verder dan alleen cijfers; het is een weerspiegeling van strategie en beleid. In de huidige tijd, waarin digitale transformatie, diversiteit & inclusie, de krapte op de arbeidsmarkt, remote werken en duurzaamheid hoog op de agenda staan, kan de begroting onthullen welke investeringen de organisatie plant. Denk bijvoorbeeld aan specifieke IT-innovaties, duurzaamheidsinitiatieven, eventuele outsourcingactiviteiten, nieuwe marketingcampagnes en promoties, personele wijzigingen en andere actuele ontwikkelingen.

De begroting bevat tal van verborgen signalen. Een belangrijke investering in IT wijst op technologische vooruitgang. Als er een aanzienlijke daling wordt verwacht in de personele kosten ten opzichte van voorgaande jaren, kan dit mogelijk wijzen op een reorganisatie of herstructurering. De OR heeft de kans deze signalen te ontdekken en beter te begrijpen welke strategische keuzes de directie maakt. De begroting overstijgt financiële planning; het is een sturingsmiddel voor het management. Inzicht verkrijgen in hoe financiële beslissingen zich verhouden tot langetermijndoelen verschaft de OR inzicht in de koers van de organisatie.

De rol van de OR

De OR heeft een belangrijke rol bij het opstellen van de begroting. Benut de kans om input te leveren nu het nog kan voor 2024. De betrokkenheid van de OR zorgt niet alleen voor breder inzicht en draagvlak, maar biedt ook de mogelijkheid om mogelijke risico’s vanuit diverse invalshoeken binnen de organisatie te achterhalen. Actieve betrokkenheid stelt de OR in staat om strategische beslissingen te beoordelen, zich uitgebreider voor te bereiden op potentiële (complexe) veranderingen (inclusief eventuele bijbehorende advies- en instemmingsplichtige onderwerpen) en een impactvolle rol te spelen bij het bepalen van de richting die de organisatie op wil.

De OR heeft met betrokkenheid bij de begroting niet alleen de kans om de cijfers te ontvangen maar kan ook deel gaan nemen aan het besluitvormingsproces. De begroting van 2024 is niet slechts een document; het is de sleutel tot actieve, vroegtijdige betrokkenheid en wezenlijke invloed.

Grijp deze kans als OR; toon actieve betrokkenheid, vergroot je begrip van de begroting en start gesprekken met de bestuurder en belangrijke financiële collega’s binnen je organisatie. Mocht het te complex zijn of heb je hulp nodig, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit bericht op

Geschreven door Thomas Dreessen

Adviseur
Thomas adviseert ondernemingsraden, bestuurders en HR bij complexe organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, strategisch management en accountancy. Hij heeft zowel een master strategic […]

Lees meer