We zijn je gids en adviseur in de wereld van HR-beleid en arbeidsvoorwaarden

Op vrijwel elke werkvloer zie je zzp’ers, flexwerkers, gedetacheerden en collega’s in vaste dienst. Elke vorm van verbinding met je organisatie kent zijn eigen dynamiek, zijn eigen regels en afspraken. Steeds vaker op individuele basis want de rol van instituten, zoals vakbonden, verandert.

En de rol van de OR verandert mee. Waar er geen cao is spreekt de OR over arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld in een personeelsgids. Of de OR sluit een sociaal plan af. Of het bedrijf wil van cao veranderen en als OR wil je daarover meepraten.

En hoe kijk je als OR aan tegen anders organiseren, zoals agile werken of waardengericht werken? Hoe ziet het strategisch HR-beleid van je organisatie eruit? Hoe houd je als OR grip op deze thema’s? Welke visie heb je op dit beleid als medezeggenschap?

OR Consultancy heeft verstand van arbeidsverhoudingen en een bijzondere relatie met medezeggenschap. Wij begrijpen de behoeften van bedrijven, maar zien ook dat mensen regelmatig klem komen te zitten.

We beantwoorden je vragen hierover op basis van feiten en kennis. Bij het bedenken van oplossingen of de strategie van onderhandelen kiezen wij voor de praktische weg.

We richten het proces in waarlangs partijen tot afspraken komen. We presenteren de analyses en feiten waarop je contracten kunt bouwen.

En bovenal onderkennen we de behoeften van mensen en organisaties en zijn we creatief in het bijeenbrengen van ogenschijnlijk onverenigbare doelen en belangen.