Meer aandacht voor ventilatie: handvatten voor de ondernemingsraad

Vandaag vragen deskundigen in het AD nogmaals aandacht voor het belang van goede ventilatie, onder andere op werkplekken, om de kans op besmetting met Covid-19 te verminderen. Zij vragen het kabinet dit nadrukkelijk mee te nemen in de adviezen rondom de versoepelingsmaatregelen. Maar tot nu toe tevergeefs.

VentilatieLos van de vraag wie er gelijk heeft wat betreft ventilatie, heb je als ondernemingsraad een verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstandigheden (arbo):

  • Er is sprake van een stimuleringsplicht (artikel 28 WOR lid 1): ‘De ondernemingsraad bevordert zoveel als in zijn vermogen ligt de naleving van de voor de onderneming geldende voorschriften op het gebied van de […] arbeidsomstandigheden […] van de in de onderneming werkzame personen.’
  • Verder dient de ondernemer de RI&E op orde te hebben: ‘De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven.’ (Artikel 5 lid 4 Arbeidsomstandighedenwet.)
  • En de OR heeft de mogelijkheid om alle zaken die hij wil bespreken met de ondernemer te agenderen (artikel 23 WOR).

Niet afwachten

Als ondernemingsraad hoef je dus niet af te wachten wat het kabinet gaat doen met het advies van de deskundigen. Het gesprek aangaan kan sowieso en wellicht is de RI&E een mooi haakje om ‘het ventilatiebeleid’ in jouw onderneming te bespreken.

Het artikel in het AD is hier terug te lezen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Steven van Slageren

Senior adviseur
Medezeggenschap gaat voor Steven om invloed. Invloed op besluiten over hoe een organisatie zich ontwikkeld. Invloed om de eigen werkomgeving mede vorm te geven en in te richten. Om invloed […]

Lees meer