Voortdurend evalueren onderdeel van succesvol Agile en Scrum werken

Organisaties veranderen steeds vaker, sneller en minder voorspelbaar. Veel ondernemingsraden passen hun werkwijze hierop aan en maken steeds meer gebruik van de principes van Agile werken. De ene OR is wat strakker in de leer dan de andere maar we zien wel dat OR’en die echt profiteren van de kracht van Agile werken heel nadrukkelijk aandacht besteden aan het voortdurend evalueren van hun werkwijze. Hoe bewust hanteert jouw OR vaste momenten van evaluatie?

Stefan Zondag

 

Zoals beschreven in het artikel ‘
Heil in een OR-gile’, worden binnen de principes van het Agile werken twee vormen van evaluatie onderscheiden:
  • de Sprintreview
  • de retrospective
De Sprintreview

Aan het einde van iedere Sprint vindt er een review plaats waarin het OR Scrum Team de resultaten presenteert. Wat zijn de behaalde resultaten? Wat moet er worden aangepast in het vervolgtraject? Het is een moment om inhoudelijke feedback te krijgen van de betrokken stakeholders. In de afgelopen periode hebben we veel ondernemingsraden gezien die op een of andere manier een Sprintreview toepasten. We zetten graag een aantal ervaringen in de vorm van do’s en dont’s op een rijtje:

Do’s Dont’s
Doe het vooral
Niet wachten met evalueren voor je de methode perfect onder de knie hebt maar begin er gewoon mee. Je kunt de Sprintreview vervolgens alleen maar verbeteren.
Niet inplannen
Het moet duidelijk zijn dat de Sprintreview onlosmakelijk is verbonden met de Sprint. Anders verliest het zijn waarde. Daarom is het inplannen van de review zo belangrijk.
Laat je begeleiden
Alle begin is lastig. OR’en die zich niet comfortabel voelden om de review ‘alleen’ te doen hebben zich de eerste keren laten begeleiden en kunnen het nu wel zelf.
Praten over de relatie / het proces binnen de groep
De Sprintreview is juist bedoeld om op inhoud terug te kijken, hou elkaar daar dan ook aan en stuur hierop!
Durf je product backlog aan te passen
Gebruik de feedback om aanpassingen aan te brengen in de prioritering! Onderaan de streep verbeterd dit de kwaliteit van je werk.
Zonder opdrachtgever in gesprek
Het is een open deur maar het gaat er juist om dat je samen met de opdrachtgever, in het geval de bestuurder en de achterban, terugkijkt. Betrek ze dan ook bij de Sprintreview. Wellicht zijn er gevallen waar de ‘klant’ enkel de achterban is, dan heb je uiteraard de bestuurder niet nodig bij de Sprintreview.
De retrospective

Een retrospective is een evaluatiemoment waarin de gehele OR op procesmatig niveau terugblikt en verbeterafspraken maakt voor de volgende Sprint. Hoe gingen we eigenlijk met elkaar op? Waar bij de Sprintreview de focus ligt op productverbetering, ligt de focus bij de retrospective op procesoptimalisatie. Ook inzake de retrospective hebben we in de afgelopen periode veel interessante leerpunten verzameld. De do’s en dont’s hierna geven een mooie indruk:

Do’s Dont’s
Begin bij het positieve
Wanneer je eerst benadrukt wat er wél goed gaat, kom je in een heel andere flow tijdens de retrospective. Niet voor niets dat de literatuur dit dan ook adviseert!
Te vaak
Heel goed om de werkwijze regelmatig tegen het licht te houden maar té vaak erbij stilstaan kan ook weer leiden tot verlamming. Er moet ook tijd zijn om voorgestelde verbeteringen door te voeren.
Bespreek de onderlinge relatie binnen de OR
Welke naam je er aan geeft is niet van belang, maar zorg dat je een vast momentum inbouwt om zaken op te lossen die op relatieniveau broeien. Blijf wel de focus houden op kansen en mogelijkheden.
Stiekem toch doorgaan op de inhoud
Tja, hooguit kun je concluderen dat de Sprintreviews nog niet optimaal lopen maar het is echt niet de bedoeling om naar de inhoud te kijken tijdens de retrospective

Kortom, het belang van evalueren komt in het agile werken nadrukkelijk naar voren. Met het zicht op het nieuwe jaar waarbij dossiers vaak per 31 december zijn afgesloten, is begin januari wellicht een goed moment om te starten met een retrospective. Op die manier profiteer je in het hele nieuwe jaar direct van de inzichten uit dat gesprek! 

 

Deel dit bericht op

Geschreven door Stefan Zondag

Directeur / Senior adviseur
Stefan Zondag MSc is directeur van OR Consultancy en daarnaast adviseert en traint hij medezeggenschap, bestuurders en HR. Vanuit zijn organisatiewetenschappelijke achtergrond begeleidt hij hen bij (complexe) organisatieveranderingen zoals fusies, […]

Lees meer