Een goede campagne voor de OR-verkiezingen opzetten!

2019 is het jaar van verkiezingen. Verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement, de leden van de Eerste Kamer, de Waterschappen. Staat jouw ondernemingsraad dit jaar ook voor verkiezingen?  Bij uitstek een heel geschikt moment om de ondernemingsraad (opnieuw) goed op de kaart te zetten. Wanneer er echt wat te kiezen valt, kan de achterban haar tevredenheid uitspreken over de aftredende OR én haar mandaat geven aan de nieuwe OR. 

Een goede campagne helpt je als ondernemingsraad om echte verkiezingen voor elkaar te krijgen. Er zijn daarbij grofweg 4 fasen te onderscheiden.

1. Wat doet de OR?
Wat je als OR ook als doelstelling hebt, leg in ieder geval uit wat de OR doet. Zet centraal in de boodschap dat medezeggenschap belangrijk is voor een goed werkklimaat, voor een goede toekomst van de organisatie, en dat daar een voltallige OR voor nodig is.

Koppel daaraan een thema zodat de campagne beter blijft hangen. Kies een onderwerp dat speelt in de organisatie, bijvoorbeeld een organisatiewijziging of een verhuizing. Maar wat je als OR ook als thema kiest, zorg dat de campagne ook de medezeggenschap promoot. 


Lees hier meer over succesvolle achterbancommunicatie

2. Werven van kandidaten
Voldoende kandidaten zijn een voorwaarde om überhaupt verkiezingen te kunnen organiseren. Bij de werving van kandidaten komt meer kijken dan alleen een oproep plaatsen. Vooral als je als OR niet zichtbaar bent geweest de afgelopen periode, is het goed om mensen actief te benaderen. Start dan bij de mensen uit de directe kring van de OR. Dat zijn leden van werkgroepen, contactpersonen en de niet OR-leden van commissies. Zij hebben immers al kennis gemaakt met het OR-werk. Voor hen is het een kleinere stap om OR-lid te worden.

Benader verder mensen met ideeën en vertel hen waarom het lidmaatschap van de OR aantrekkelijk is. Als de OR dat duidelijk kan verwoorden, kunnen mensen gemakkelijker over de streep getrokken worden om zich kandidaat te stellen voor de OR.

Zorg daarnaast ook dat mensen steun krijgen van hun leidinggevende om zich kandidaat te stellen. Vergeet niet om als OR de bestuurder op te roepen om kandidaatstelling te faciliteren. Denk daarbij aan het oproepen van managers om een OR-kandidaat (per afdeling) te leveren.


3. Kandidaten werven stemmen
Niet alleen de ondernemingsraad kan de verkiezingen onder de aandacht brengen, maar ook de kandidaten zelf. Stimuleer ze op verkiezingstournee te gaan. Dat is niet alleen goed voor de OR, maar natuurlijk ook voor het aantal stemmen op de kandidaten. Hiervoor is het belangrijk dat kandidaten voldoende zichtbaar zijn, zodat iedereen weet dat er op hen gestemd kan worden.

Wanneer de kandidaten op ‘tournee’ gaan, worden ze aangesproken. Zorg dat ze dan wel iets over de ondernemingsraad en hun visie kunnen zeggen. En over wat hen onderscheidt van de andere kandidaten.

4. Oproep tot stemmen
Een paar weken voordat de werkelijke verkiezing aanbreekt, is het goed de medewerkers expliciet te wijzen op hun stemrecht en het gebruiken hiervan. Natuurlijk vragen de kandidaten ook collega’s om te stemmen, maar vergeet als OR niet de achterban hier nadrukkelijk om te vragen.

Een campagne is geslaagd wanneer veel collega’s hebben gestemd. Daarnaast vergroot het oproepen tot stemmen tot betrokkenheid van de medewerkers bij de ondernemingsraad. Immers, wanneer iemand stemt, is diegene ook benieuwd naar de uitslag!

Wil je voordat jouw ondernemingsraad aan de verkiezingen gaat beginnen meer weten over hoe de OR doelgericht kan communiceren met de achterban, het juiste imago uitdraagt en verschillende communicatiemiddelen inzet? Schrijf je dan in voor onze training Communicatie met de achterban


Direct inschrijven

 

Deel dit bericht op

Geschreven door Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer