Het gezamenlijk belang boven standpunten

Column van Pieter Landwehr Johan

Mijn winkel verkoopt óók essentiële goederen. Onze beroepsgroep moet met voorrang gevaccineerd worden. Natuurgebieden overvol: kom niet meer! Voordringen bij vaccinatie… Vier koppen die, weliswaar niet letterlijk, in de afgelopen dagen regelmatig voorbij kwamen. Wat de overeenkomst is? Het heeft er alle schijn van dat we regelmatig ons eigen standpunt op één zetten, in plaats van dat ons gezamenlijke belang wordt nagestreefd…

De Harvardmethode van onderhandelen is erop gericht om op basis van gezamenlijke belangen te komen tot het beste onderhandelingsresultaat. In plaats van een sinaasappel door te snijden en twee partijen de helft te geven, persen we de sinaasappel uit zodat de ene partij het sap kan gebruiken en de andere partij de volledige schil. Dezelfde sinaasappel op een andere manier verdeeld, leidt tot een beter resultaat voor beide partijen (uiteraard in de veronderstelling dat één van de partijen de sinaasappel wil hebben voor de schil en de ander voor het sap).

Getting to Yes

Terug naar de voorbeelden uit het nieuws. Bijzonder om te merken dat we in de huidige Corona-crisis lastig (of misschien steeds lastiger) onze eigen standpunten boven gemeenschappelijke belangen kunnen stellen. Het gaat niet om de ene winkel wel en de andere niet. Het vaccinatiebeleid, dat gaandeweg wordt verfijnd, is er niet op gericht om bepaalde groepen ‘voor te laten gaan’. En natuurgebieden zijn natuurlijk voor iedereen toegankelijk. Waar het allemaal om gaat is het gezamenlijke belang: zo snel en adequaat mogelijk het Corona-virus een halt toeroepen zodat alle winkels weer open kunnen en er geen toegangscontrole meer nodig is bij natuurgebieden.

Wat mij betreft zouden we in ons dagelijks leven wat meer stil kunnen staan bij de gezamenlijke belangen in plaats van enkel te redeneren vanuit persoonlijke standpunten. En dat geldt natuurlijk ook voor situaties waarin ondernemingsraad en bestuurder met elkaar in gesprek raken: ga niet in gesprek over de oplossing van het probleem maar zorg eerst dat je met elkaar de oorzaak ervan begrijpt. Dat zal leiden tot verrassende inzichten én dat OR en bestuurder beiden als winnaar uit een onderhandeling kunnen komen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer