Advies bij organisatiewijziging: Zorgvuldigheid, Eerlijkheid en Eenduidigheid

Word je als ondernemingsraad om advies gevraagd over een organisatieverandering? Of is de directie nog bezig met de aanvraag? Onderzoek dan van tevoren of er op juridisch gebied sprake is van Z.E.E.: Zorgvuldigheid, Eerlijkheid en Eenduidigheid.

Zorgvuldigheid
Een adviesaanvraag waarin zorgvuldig is gekeken naar de juridische aspecten, geeft vertrouwen. Laat je bestuurder daarom tijdig weten welke vragen er bij de ondernemingsraad leven. Dit voorkomt een valse start van het adviestraject en levert direct tijdswinst op.

Eerlijkheid
Wet- en regelgeving is er mede voor om iedereen dezelfde kansen te geven. Ondernemingsraden gaan doorgaans op zoek naar die eerlijkheidsvraag. Een juridische check vooraf kan het gesprek tussen bestuurder en OR hierover vergemakkelijken.

Eenduidigheid
Niets is zo vervelend om er na een adviestraject achter te komen dat een afspraak verschillend is geïnterpreteerd. Door afspraken in gezamenlijk overleg met de bestuurder goed te verankeren in een convenant, voorkom je veel energie- en tijdsverlies als de verandering daadwerkelijk wordt doorgevoerd.

Wil je weten hoe je als ondernemingsraad meer invloed kunt uitoefenen op de reorganisatie? Download dan onze whitepaper hierover.

Deel dit bericht op

Geschreven door Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer