Een gemoderniseerd OR-reglement

‘Werk zoveel mogelijk thuis’ was en is het devies en dat heeft geleid tot een groei van het aantal online bijeenkomsten. Want vergaderingen moesten ook in tijden van corona door kunnen gaan. In veel situaties is pragmatisch omgegaan met het organiseren van andere vormen van overleg. Zonder naar het reglement te kijken, zijn ondernemingsraden overgestapt op MS Teams en Zoom om hun werk toch te kunnen blijven doen. Maar kon dat eigenlijk zomaar?

Om online vergaderen mogelijk te maken bleek voor bijvoorbeeld provincies en gemeentes een Tijdelijke wet digitale besluitvorming nodig. Maar voor ondernemingsraden is geen algemene aanwijzing geweest… Hoog tijd voor ondernemingsraden om hun eigen reglement er eens bij te pakken en de werkwijze van de afgelopen periode te evalueren en mogelijk te formaliseren. En de aanleiding hoeft niet alleen een eventuele nieuwe lockdown te zijn. Misschien is de nieuwe werkwijze juist erg goed bevallen en wil de OR deze vasthouden.

Drie elementen die sowieso aandacht verdienen naar aanleiding van de afgelopen periode:

  • De wijze van verkiezingen – OR-verkiezingen vinden, indien het niet anders is beschreven, schriftelijk plaats. Maar er zijn steeds meer OR’en die kiezen voor een elektronische, online variant. Of hybride vormen al naar gelang de samenstelling van de onderneming. Dit moet dan wel goed omschreven worden om rechtsgeldige (tussentijdse) verkiezingen te kunnen houden.
  • Het betrekken van de achterban – Vergaderingen zijn in principe openbaar. Online mogelijkheden maakt het betrekken van collega’s bij het OR-werk een stuk gemakkelijker. Bijvoorbeeld wanneer een vraagstuk wordt besproken dat gaat over een afdeling die niet direct vertegenwoordigd is in de OR. Deze mogelijkheid iets meer beschrijven in termen van geheimhouding, bescherming tegen benadeling en facilitering, kan helpen om hier ook na de lockdown mee door te gaan. En daarmee het OR-werk een kwalitatieve impuls te geven.
  • Het quorum, bijeenroepen van vergaderingen en stemmen tijdens vergaderingen – Het interpreteren van deze zaken, leidt zelfs in gewone tijden al regelmatig tot discussie. Maar telt iemand die online inbelt nu wel of niet mee voor het quorum? Mag er gestemd worden zonder dat de OR-leden fysiek bij elkaar zitten? Vragen die je maar beter vooraf beantwoord kunt hebben en vast kunt leggen in het reglement.

Overigens is het wel goed om te realiseren dat niet alle wijzigingen in het OR-reglement zomaar doorgevoerd kunnen worden. Het is weliswaar een document van de ondernemingsraad maar belanghebbenden zoals de bestuurder, vakbonden en medewerkers kunnen in bepaalde situaties gegronde bezwaren hebben waar de OR wat mee moet doen. Daarnaast kan niet iedere wijziging op elk moment ingaan. Een wijziging in bijvoorbeeld kiesgroepen wordt pas bij de eerstvolgende reguliere verkiezing geeffectueerd.


Hulp bij het moderniseren van het OR-reglement.

Deel dit bericht op

Geschreven door Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer