Grip op HR-beleid, OR en strategische personeelsplanning

De decembermaand is begonnen en dat betekent op veel vlakken de balans opmaken. In dit vijfde deel Ellis van Bellen die zich in het afgelopen jaar samen met OR’en heeft beziggehouden met HR-beleid en strategische personeelsplanning.

Ellis van Bellen


In 2018 heb je veel ondernemingsraden ondersteund. Op wat voor manier is het ‘jouw’ ondernemingsraden gelukt om invloed uit te oefenen? Heb je bijvoorbeeld een concreet voorbeeld?
Ik heb inderdaad veel OR’en ondersteund maar ook diverse HR-commissies / commissies Sociaal Beleid van die OR’en. Die commissies heb ik specifiek geholpen om meer inzicht te krijgen in het strategisch en HR-beleid van hun organisatie. De meeste commissies ‘zwemmen’ wanneer het gaat over HR-beleid. Ze hebben vaak invloed op HR-instrumenten of -systemen via het instemmingsrecht. De achterliggende gedachte achter de inzet van die instrumenten is echter vaak een onontgonnen gebied. Daar lag dan ook mijn belangrijkste focus in de begeleiding:

  • Wat is de visie op medewerkers in de organisatie?
  • Met welk beleid wordt deze visie ondersteund? 

We keken naar strategisch notities, uitgangspunten, waarden, strategische uitdagingen en doelen. Door de informatie te bundelen werden verbanden inzichtelijk tussen deze strategieën & doelen enerzijds en de specifieke HR-instrumenten anderzijds. Hierdoor werd het voor de OR’en veel eenvoudiger om een gedegen mening te vormen over inhoud en toepasbaarheid van dit beleid. Een leuke zoektocht met veel resultaat.

Met welke ontwikkeling zou iedere ondernemingsraad wat jou betreft aan de slag moeten in 2019? En heb je ook een idee hoe OR’en dat zouden kunnen doen?
Voor de OR is en blijft dat toch Strategische Personeelsplanning. Mijn collega Steven van Slageren heeft er recent een blog aan gewijd: hoe kan de OR Strategische Personeelsplanning stimuleren?

  • Welke competenties heeft de organisatie in de toekomst nodig en welke medewerkers passen hierbij?
    Waarbij de belangrijkste uitdaging voor veel organisaties is om niet alleen medewerkers in dienst te hebben die passen bij de veranderingen in het werk en de organisatie, maar ook om voldoende medewerkers te hebben om al het werk te doen. Nu wordt er nog veel ingezet op het werven van nieuwe medewerkers, ik adviseer ondernemingsraden om vooral ook het gesprek aan te gaan over het behouden van de medewerkers, met een mooi woord retention strategy:
  • Waarom blijven medewerkers bij een organisatie?
    Hierbij gaat het verder dan goede arbeidsvoorwaarden en zijn juist cultuur, kernwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden van groot belang. Het lijkt mij een prima onderwerp voor een goed artikel-24-overleg met de bestuurder en de commissarissen!

Bovenstaande blog is onderdeel van een serie blogs waarin de adviseurs van GITP Medezeggenschap terugblikken op 2018 maar ook vast vooruit kijken naar het nieuwe jaar: waar krijgen ondernemingsraden mogelijk mee te maken in 2019?

Deel dit bericht op

Geschreven door Ellis van Bellen

Senior adviseur
Ellis is een gedreven en enthousiaste adviseur met een no-nonsense procesaanpak. Zij adviseert en begeleidt ondernemingsraden, HR en directies bij organisatieveranderingen en strategisch HR beleid. Gericht op resultaat met commitment, met ruimte en respect voor verschillende invalshoeken en belangen.

Lees meer