Met welke vaardigheden meer invloed als OR?

‘Leuk overleg gehad, veel besproken, de sfeer was goed…’ Maar, is er ook wat afgesproken met de bestuurder? Voor invloed van de OR is meer nodig dan alleen een gezellig gesprek. Daarvoor hoef je als OR echt niet op je juridische strepen te staan en continu naar
WOR-artikel 25 (advies) en 27 (instemming) te verwijzen.
vaardigheden OR
Een van de vaardigheden die je helpt invloed uit te oefenen is bijvoorbeeld: resultaatgerichtheid. Door het overleg af te sluiten met duidelijke afspraken over wat is afgesproken en wie wat gaat doen.
Er zijn nog meer vaardigheden die het verschil maken. Dit zijn twee soorten:
 • Basisvaardigheden voor elk OR-lid.
 • Vaardigheden die niet elk OR-lid hoeft te beheersen.
Basisvaardigheden voor de OR: Samenwerken + Communiceren

Invloed van een ondernemingsraad begint tijdens de voorbereiding van het overleg met de bestuurder in de OR-vergadering. De vaardigheden samenwerken en communiceren zorgen daarbij voor de smeerolie.

Wanneer is de OR tevreden na afloop van de overlegvergadering?

• Wat wil je als OR weten van de bestuurder?

• Wat wil je als OR bereiken?

• Wat zijn de argumenten?

• Welke boodschap geef je als OR mee?

Weten waarop invloed uit te oefenen: Netwerken + Analyseren

Voordat je als OR invloed kunt uitoefenen, zal je eerst moeten weten waarop!

Vaardigheden die daarbij een belangrijke rol spelen, zijn netwerken en analyseren. Uiteraard is de basisvaardigheid communiceren ook wezenlijk.

Als OR wil je weten wat in de organisatie speelt en welke impact een voorgestelde verandering op de organisatie, werkprocessen, medewerkers heeft. Door gesprekken met collega’s, managers, de bestuurder, de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht krijg je inzicht in wat ieder ervan vindt. Als OR wil je ook via je netwerk de
betrokkenheid van de diverse ‘partijen’ bij de verandering vergroten en het draagvlak toetsen.
Invloed tijdens het overleg: Resultaatgerichtheid + Overtuigen + Durf

De vaardigheden resultaatgerichtheid en overtuigen zijn nodig om spijkers met koppen te slaan. Met de opmerking ‘ik heb signalen opgevangen uit de organisatie dat….’ kom je er in het overleg met de bestuurder niet. De bestuurder zal gelijk komen met vragen als: ’Hoe vaak, wanneer precies? Naam en rugnummer graag’.

 

Een bestuurder houdt nu eenmaal van argumenten, inhoud en feiten. Wanneer je die punten als OR niet scherp krijgt tijdens de OR-vergadering, heeft dat direct een negatief effect op de hoeveelheid invloed die de OR tijdens het overleg met de bestuurder kan uitoefenen.
Uit de praktijk:
Ondernemingsraden hebben ieder hun manier om resultaatgericht te zijn, zoals:
 • De belangrijkste argumenten van de OR tijdens de OR-vergadering op papier, zodat deze voor iedereen helder zijn. Zeker als de notulen van de OR-vergadering pas na de overlegvergadering klaar zijn.
 • Tijdens de OR-vergadering vaststellen wat je als OR tijdens de overlegvergadering wilt bereiken. Het lijkt een makkelijke vraag. Waarbij soms de individuele doelen en verwachtingen blijken te verschillen als je deze als OR op een whiteboard wilt samenvatten.
 • Tijdens de OR-vergadering één woordvoerder per onderwerp voor de overlegvergadering aanwijzen.
 
In het overleg met de bestuurder komt alles samen. Een bestuurder spreekt vaak graag in vaagheden, laat dingen in het midden. Wat zegt hij precies toe? Is nu duidelijk wat we wilden weten? Welk OR-lid heeft de durf en is resultaatgericht genoeg om door te pakken en concreet te maken wat is besproken en de bestuurder te contracteren op de vervolgstappen die genomen moeten worden?
Komt er een instemmingsaanvraag? Is het handig om een werkgroep op te richten? Kortom wie gaat wat doen om te zorgen dat het doel dat je als OR wilt bereiken, weer een stap dichterbij komt?
Samengevat:

Vaardigheden voor elk OR-lid

 • Basisvaardigheden:
  – Samenwerken
  – Communiceren

Vaardigheden die niet elk OR-lid hoeft te beheersen

 • Vaardigheden om te weten op welke onderwerpen de OR invloed wil uitoefenen:
  – Netwerken
  – Analyseren
 • Vaardigheden om invloed uit te oefenen in het overleg met de bestuurder:
  – Resultaatgerichtheid
  – Overtuigen
  – Durf
Deel dit bericht op

Geschreven door Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer