Ondernemingsraad en reorganisatie – whitepaper met basishandleiding voor de OR

Naar verwachting zal de werkloosheid het komend jaar oplopen tot zo’n 7% of iets daarboven. Natuurlijk is de grote boosdoener het coronavirus dat een enorme impact heeft op de economische ontwikkeling van ons land. Maar er zijn andere factoren die mogelijk meespelen. Denk bijvoorbeeld aan brexit dat ook nog op de agenda staat.

Hoe dan ook: bedrijven zullen gaan reorganiseren. Zij passen zich aan, aan de nieuwe omstandigheden die zich voordoen in hun markten door inkrimping bijvoorbeeld, of kiezen voor het beperken van risico’s door een andere inrichting van hun processen, bijvoorbeeld door uitbesteding of flexibilisering van werkzaamheden.

Zoals bekend heeft de ondernemingsraad een belangrijke rol bij de besluitvorming over reorganisaties. Niet alleen als het gaat over de gevolgen ervan. Het advies van de ondernemingsraad is een belangrijke stap op weg naar een definitief besluit.

Omdat het adviesrecht tot de “core business” van de OR hoort, is een goede en correcte invulling daarvan een belangrijk deel van wat onze “core business” is: het ondersteunen van ondernemingsraden en bestuurders in hun medezeggenschapsproces. Inhoudelijk en procesmatig. Zodat het beste besluit genomen wordt vanuit het gezichtspunt van de belangrijke stakeholders.

Het moment om je voor te bereiden op wat komen gaat is nu.

Download daarom de whitepaper van Stefan Zondag met de titel “Meer invloed op de reorganisatie”. Deze whitepaper is een basishandleiding voor het optimaal invullen van het adviesrecht dat je als ondernemingsraad hebt. Het beschrijft dan ook niet alleen de adviesprocedure zelf, maar ook hoe je als ondernemingsraad het beste dat proces kunt inrichten als het gaat om het tijdig verkrijgen van de relevante informatie, hoe je je als raad kunt positioneren en hoe je het beste je invloed uitoefent. De whitepaper vind je hier: Whitepaper Meer invloed op de reorganisatie

Deel dit bericht op

Geschreven door André van Deijk

Senior adviseur
Creatief, pragmatisch en gedreven drs. André van Deijk is sinds 2005 senior adviseur bij OR Consultancy. André ondersteunt ondernemingsraden overwegend bij het uitoefenen van hun adviesrecht. Vooral bij overnames, fusies, […]

Lees meer