Succesvolle OR-verkiezingen

Gepubliceerd door Carla de Bont op 30 januari 2020

Een goede campagne helpt de ondernemingsraad om te zorgen dat er genoeg kandidaten zijn zodat er écht verkiezingen komen. Een succesvolle verkiezingscampagne bestaat uit vier fasen. Lees de tips per fase.

Verkiezingen 768 x 768

Fase 1: taak ondernemingsraad
Leg uit wat de ondernemingsraad in de organisatie doet. Dit staat los van wat de ondernemingsraad wil bereiken. Wat is de positie van de ondernemingsraad ten opzichte van de directie en wat zijn de belangrijkste taken. De centrale boodschap is dat besluiten beter worden als zij gedragen worden door in overleg te gaan met de betrokken medewerkers. Een voltallige ondernemingsraad heeft hier door het overleg met bestuurder en achterban invloed op.

Tip:
Kies een overkoepelend verkiezingsthema zodat de campagne beter blijft hangen. Dit kan bijvoorbeeld het businessplan of aantrekkelijk werkgeverschap zijn. Het gaat er om dat de or een thema kiest zodat de campagne ook de OR in het algemeen promoot.

Fase 2: kandidaten werven
Voor verkiezingen zijn genoeg kandidaten nodig. Voor de meeste ondernemingsraden betekent dit meer dan een oproep doen om je aan te melden. Vaak werkt de persoonlijke benadering het beste. Begin bij de mensen die al OR-minded zijn. Dit zijn de leden van werkgroepen, niet OR-leden van commissies of contactpersonen. Zij hebben al kennis gemaakt met het OR-werk. Denk ook de collega’s die de huidige leden vaker benaderen met een vraag. Of aan collega’s die bij de vorige verkiezingen te kort in dienst waren om zich kandidaat te mogen stellen.

Tip:
• Benader collega’s en vertel waarom het OR-werk iets voor hen is. Vertel ook hoe bepaalde kwaliteiten, competenties die zij hebben goed bij het OR-werk van pas komen. Denk dus vooraf na waarom je die ene collega juist geschikt vindt als kandidaat.
• Stimuleer collega’s om vooraf met hun leidinggevende te bespreken dat ze zich kandidaat willen stellen. En om te bespreken hoe wordt omgegaan met tijdbesteding voor het OR-werk.

Veelgestelde vragen OR-verkiezingen

Fase 3: campagne voeren
Kandidaten zullen de verkiezingen natuurlijk zelf onder de aandacht brengen. Zij zullen de focus vooral leggen op hun eigen kandidatuur: wie ben ik, wat doe ik binnen het bedrijf en wat is mijn motivatie om mij kandidaat te stellen. De OR kan de kandidaten ondersteunen in hun campagne. Bijvoorbeeld via een verkiezingsapp waarin elke kandidaat zich op dezelfde manier kan promoten. Of een verkiezingsposter met foto en wervende tekst. Mogelijkheden genoeg met posters, flyers, verkiezingspagina op de OR-site, vlogs of een speciale verkiezingsnieuwsbrief.

Tip:
• Stimuleer als OR dat de kandidaten in deze derde fase op ‘verkiezingstournee’ gaan. Dat is niet alleen goed voor de kandidaten zelf, ook voor de zichtbaarheid van de OR.
• Met name de ervaren leden die zich opnieuw verkiesbaar stellen krijgen vragen over: Welke invloed heeft de ondernemingsraad? Wat heeft de ondernemingsraad afgelopen periode bereikt?

Fase 4: stemmen
Een paar weken voor de verkiezingsdatum is het goed de medewerkers te wijzen op hun stemrecht. Nodig hen in deze laatste fase expliciet uit dat ze op x-datum mogen stemmen. Uiteraard zullen de kandidaten hun collega’s ook stimuleren om te stemmen, maar verzuim als OR niet om de achterban uit te nodigen. Vaak gaat dit ‘automatisch’ via de uitnodiging om digitaal te stemmen. Vergeet de traditionele attendering via de nieuwsbrief, het publicatiebord, oproep bij het werkoverleg of ludieke poster niet.

Tip:
Een succesvolle campagne ontstaat door een mix van middelen in plaats van door te kiezen voor één manier om iedereen te bereiken.

Carla de Bont is werkzaam bij OR Consultancy als senior consultant

Meer lezen?
Meer informatie over succesvolle achterbancommunicatie, download de whitepaper.

Deze blog is als uitgebreider artikel gepubliceerd op ORnet.


Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager.

Populaire blogs