Arbeidsomstandigheden in orde in jouw onderneming?

‘Slechts een derde van de bedrijven houdt zich aan de Arbowet’. Een opvallende kop op www.nu.nl. Onderzoek heeft uitgewezen dat veel ondernemingen zich in meer of mindere mate niet houden aan de voorschriften uit de Arbowet. Enig idee hoe het in jouw organisatie voorstaat? En waar je zoal op moet letten? Als ondernemingsraad heb je zelfs een stimuleringsplicht op dit vlak conform artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden…

Veilig werken

Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden zijn een groot goed. In Nederland is er, zeker in vergelijking tot andere landen, veel aandacht voor. Wet- en regelgeving om veilig en gezond werken mogelijk te maken, instanties die dit controleren en diverse functionarissen die in ondernemingen een belangrijke taak hebben op dit vlak. En ook de ondernemingsraad speelt een grote rol op dit vlak.

Als we het over arbeidsomstandigheden (Arbo) hebben, vallen daar vele zaken onder. En dat maakt het ook soms ongrijpbaar: waar begin je nu mee? En specifieker, hoe kun je je rol als ondernemingsraad het beste pakken? Twee tips in deze:

  • Probeer inzicht te krijgen in de hoofdlijnen van de Arbowet en veelgebruikte begrippen. Wat is een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), wat doet een preventiemedewerker en welke diensten moet een onderneming afnemen bij een Arbodienst? Onze online training OR en arbeidsomstandigheden geeft antwoord op deze vragen en zorgt ervoor dat je kennis van het ‘Arbo-jargon’ wordt verhoogd.
  • Kennis van begrippen is één maar wat doe je er vervolgens mee als ondernemingsraad? Wat wordt jullie plan van aanpak? Op welke arbeidsomstandigheden leggen jullie de nadruk? En welke middelen zetten jullie in om jullie ambitie waar te maken? In gesprek met andere ondernemingsraden en onder leiding van een ervaren adviseur kun je ook hierin snel stappen maken, bijvoorbeeld tijdens onze training invloed op arbobeleid.

Het zou mooi zijn als het onderzoek in 2020 weer wordt gedaan, het percentage is gestegen. In 2016 was het 27% en in 2018 al 33%. Misschien komt het juist door de bijdrage van jouw ondernemingsraad dat jouw onderneming in 2020 ervoor zorgt dat we richting de 40% zijn gegaan!

Deze blog is geschreven naar aanleiding van: https://www.nu.nl/economie/5965986/slechts-een-derde-van-de-bedrijven-houdt-zich-aan-de-arbowet

Deel dit bericht op

Geschreven door Steven van Slageren

Senior adviseur
Medezeggenschap gaat voor Steven om invloed. Invloed op besluiten over hoe een organisatie zich ontwikkeld. Invloed om de eigen werkomgeving mede vorm te geven en in te richten. Om invloed […]

Lees meer