Coronacrisis vraagt snelheid en maatwerk van de OR

Gepubliceerd door André van Deijk op 20 maart 2020

In de huidige coronacrisis staan gezondheid van medewerkers en het voortbestaan van de organisatie centraal. De gezondheid van medewerkers wordt voor een belangrijk deel bepaald door overheidsmaatregelen en de naleving ervan. Het overleven van de organisatie hangt af van de financiële positie van het bedrijf. Bij dit laatste gaat het vooral over voldoende liquiditeit in de komende maanden. Vandaar ook de plannen voor ruimhartige overheidssteun die beschikbaar komt in de vorm van bijvoorbeeld subsidies en deeltijd-WW.vrouw met virus 768 x 768

Kwaliteit van besluiten belangrijk

In zijn inspanningen om de organisatie aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid zal het management maatregelen nemen die formele inspraak van de OR vragen. Instemmingsrecht, als het gaat om veiligheid, aangepaste arbeidsomstandigheden en werktijden. Adviesrecht als het gaat om plannen voor aanpassingen aan de organisatie en de financiering. Maar waar snelheid wordt gevraagd, komt het formele karakter van de besluitvorming onder druk staan. Tegelijkertijd is de kwaliteit van besluiten juist in tijden van crisis extra belangrijk.

Krijg de feiten helder

Bovenstaande vraagt om snelheid en maatwerk van de OR. Belangrijk is en blijft dat je goed op de hoogte bent, en dat je weet waaróm een voorgenomen besluit wordt overwogen. Welke risico’s lopen de collega’s als het gaat om hun gezondheid? Zijn er voldoende liquide middelen om de continuïteit op korte termijn te borgen? Lost eventuele werktijdverkorting de problemen op? Als OR wil je in crisistijd een deel van de oplossing zijn, maar dat betekent niet dat je geen vragen kunt stellen. Besluiten worden beter als ze van verschillende kanten worden bekeken en gewogen.

Afspraken maken en vastleggen

Als je als OR afspraken maakt over besluiten, maak dan heldere afspraken. Dat wil zeggen: leg ze vast en spreek af voor welke termijn een maatregel geldt. Spreek ook af hoe en wanneer je weer met elkaar om de tafel gaat om de gemaakte afspraken te evalueren, te heroverwegen of te verlengen.

Houd snelheid

Snel handelen is in deze tijd van levensbelang voor organisaties. Daar kun je als OR je werkwijze op aanpassen. Advies kan op één A4'tje worden gevraagd en het kan mondeling worden gegeven. Soms is informeel bijgepraat worden ook voldoende. Zo vereist een overheidsmaatregel geen instemming, maar mogelijk wel de manier waarop hij wordt uitgevoerd. De arbodienst kan ook de OR adviseren als het gaat om gezondheid, preventie of thuiswerken.

Achterban

Vergeet in de tijden van crisis ook de achterban niet. Informeer de collega’s over waar je mee bezig bent en laat weten dat je er voor hen bent, ook in deze tijd. Het vastleggen van besluiten is dan ook niet alleen prettig voor het contact met de bestuurder maar ook voor de achterban. Met een onderbouwing kun je aan collega’s uitleggen wat er waarom is besloten op het moment dat het er op aankwam.

Vanzelfsprekend

Medezeggenschap is altijd vanzelfsprekend, maar lijkt dit misschien niet als de zaak onder druk staat. Toch kan op de juiste manier en met de juiste snelheid inspraak juist nu van extra waarde zijn. Als er daarom zaken zijn die nu ad hoc in je organisatie spelen en je wilt hier graag snel en deskundig advies over, dan kan OR Consultancy als specialist in medezeggenschap je bijstaan met advies over onderwerpen waar je als OR snel en op maat deskundig in wilt handelen. Wil je hier meer over weten, klik dan hier

Handen

 


Op de hoogte blijven

Elke maand tips, nieuws en inspiratie voor de OR, bestuurder en HR-manager.

Populaire blogs