Goed georganiseerde informatievoorziening vergroot de toegevoegde waarde van de ondernemingsraad.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt uitgebreid beschreven wat de rechten en plichten van de ondernemingsraad inzake informatievoorziening zijn. Maar om toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de besluitvorming in ondernemingen, is het van cruciaal belang om die informatievoorziening goed te organiseren.

In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) wordt uitgebreid beschreven wat de rechten en plichten van de ondernemingsraad inzake informatievoorziening zijn. Maar om toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de besluitvorming in ondernemingen, is het van cruciaal belang om die informatievoorziening goed te organiseren.

Daarom een vijftal stappen (met tussenstapjes) die iedere ondernemingsraad kan zetten om zijn informatievoorziening beter vorm te geven.

Informatievoorziening

 1. Weet wat je wilt weten
  a. Bepaal je rol: controleren of beïnvloeden
  b. Bepaal als ondernemingsraad wat jij belangrijk vindt
  c. Stop geen tijd in irrelevante informatie
  d. Wees concreet en specifiek
  e. Laat zien waarom je informatie wilt
  f. Laat zien wat je ermee gedaan hebt
 2. Schep voorwaarden om te kunnen weten
  g. Plan de informatievoorziening
  h. Maak gebruik van de geheimhoudingsplicht
 3. Organiseer de informatievoorziening
  i. Creëer eigenaarschap (en laat los)
  j. Verdeel je energie wijs
  k. Ben je bewust van de informatiebron
  l. Check eerst de feiten
 4. Disciplineer het overleg
  m. Agenda inclusief (verwijzing naar) stukken
  n. Fase in besluitvormingstraject benoemen
  o. Versie bepalend voor diepgang
  p. Discipline in het overleg
 5. Val terug op je rechten
  q. Redelijkerwijs is aan de OR
  r. Actief informatierecht
  s. Passief informatierecht
  t. Als OR en bestuurder er niet uitkomen

Het terugvallen op je rechten staat niet voor niets opgenomen als laatste stap. Ons idee is dat wanneer je de eerste vier stappen op adequate wijze doorloopt, de WOR als vanzelfsprekend wordt nageleefd. Benieuwd naar de verdere uitwerking van de genoemde stappen en tussenstappen?


Download hier onze whitepaper Door de bomen het bos wel zien

Over de auteurs
Stefan Zondag en Pieter Landwehr Johan adviseren en begeleiden ondernemingsraden, bestuurders en HR bij allerhande vraagstukken en publiceren regelmatig over interessante onderwerpen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer