Hoogwaardige procesbegeleiding

Details zijn belangrijk maar het risico bestaat dat je erin verzandt…

Tijdens onze beleidsdagen afgelopen zomer, hebben we ons gebogen over de vraag waar wij ons als organisatie naar toe willen bewegen. (Nog) meer hoogwaardige procesbegeleiding bij advies- en instemmingstrajecten van ondernemingsraden is een van de richtingen. Wat mij betreft een van de meest boeiende onderdelen van ons vak! Wat die procesbegeleiding zoal inhoudt? Ik vertel je er graag meer over.

Ondernemingsraden lopen er tijdens hun zittingsperiode regelmatig tegenaan: advies- en instemmingsaanvragen. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) is met name in artikel 25 en 27 aangegeven waar de ondernemingsraad formeel betrokken moet zijn. Logisch dat de focus van ondernemingsraden dan ook vaak ligt op deze twee onderdelen van de WOR.

Door deze ‘natuurlijke’ focus liggen twee gevaren op de loer:

  • Er is geen oog meer voor ontwikkelingen die (net) niet binnen het advies- en instemmingsrecht vallen (‘het is heel rustig in de ondernemingsraad, we hebben namelijk geen enkele advies- of instemmingsaanvraag in behandeling’) en / of
  • Advies- en instemmingsaanvragen worden zo minutieus bestudeerd dat de essentie van de aanvraag uit het oog wordt verloren.

Gelukkig kan ik ondernemingsraden hier (hopelijk) voor behoeden in de trajecten waarin ik ze ondersteun. Mocht ik jouw ondernemingsraad ooit begeleiden dan kun je ervan uitgaan dat ik een rol probeer te vervullen op de volgende vijf gebieden:

Eigen visie ontwikkelen op grote geheel en binnen de aanvraag
Waar let je op en waar ga je voor? Wat mij betreft cruciale vragen om te beantwoorden, liefst nog voordat er aanvragen liggen maar zeker voordat je een aanvraag induikt. Hierdoor kun je, naar eigen inzicht, bepalen of je aanvragen meer- of minder prioriteit geeft in plaats van dat je je laat leiden door wat er op je bord wordt neergelegd. Ook geeft het je een duidelijke bril voor hoe je naar een aanvraag kijkt. Ik help je graag om zo’n eigen visie te ontwikkelen.

Stellen in plaats van vragen stellen
Weten waar het over gaat is natuurlijk cruciaal om een aanvraag goed te kunnen behandelen. Maar op zeker moment moet je als ondernemingsraad ook kleur bekennen. Waar ga je eigenlijk voor? Wat is jouw mening over wat is voorgelegd? Veel ondernemingsraden vinden die laatste stap lastig en kiezen dan voor het stellen van een vraag. Maar waarom spreek je niet gewoon uit wat je denkt als dat de achterliggende gedachte is wanneer je een vraag stelt? Van vragen stellen naar stellen! Ik daag je uit om je uit te spreken, niet alleen naar mij maar ook richting je bestuurder!

Samenvatten
Iedereen kent wel de overleggen waarbij veel informatie wordt uitgewisseld maar waar achteraf weinig gezegd kan worden over de uitkomst. Het gaat van de hak op de tak zonder dat er een (tussen) conclusie wordt getrokken. In mijn praktijk zie ik vaak ondernemingsraden en bestuurders die vervolgens allebei een idee hebben bij wat er is besproken maar dat niet voldoende bij elkaar checken. Gevolg: miscommunicatie in het vervolg van het traject. Gelukkig kan ik regelmatig een rol vervullen door een onafhankelijke samenvatting te geven en die door beide gesprekspartners te laten bevestigen (of niet natuurlijk).

Vraag Pieter hoe hij jullie kan ondersteunen in een advies- of  instemmingstraject!

Terugbrengen naar de essentie
Ik begon deze blog met het risico van het uit het oog verliezen van de essentie bij bepaalde aanvragen. Details liggen in bepaalde gevallen dichter bij de dagelijkse praktijk van OR-leden dan de hoofdlijnen die door een bestuurder worden geschetst. Details zijn echter wel heel belangrijk om die hoofdlijn te kunnen begrijpen en daar een oordeel over te kunnen geven. Als buitenstaander kan ik op een respectvolle wijze overbruggen tussen details (van het OR-lid) en de hoofdlijn van de bestuurder. En daarmee help ik als het goed is beide gesprekspartners.

Vertalen van informatie naar adviezen en afspraken
Tja, en uiteindelijk moet er na het doorlopen van een advies- of instemmingstraject ook een slotstuk komen. Hoewel de WOR niet zegt dat dit schriftelijk moet, is mijn advies om dat wel te doen. Er kunnen immers belangrijke zaken in staan voor de toekomst en het kan ook dienen als verantwoording. Om er nu voor te zorgen dat adviezen en afspraken daadwerkelijk ten uitvoer worden gebracht c.q. kunnen worden gebracht, ondersteun ik om toe te werken naar bruikbare varianten.

Of mijn rol onderscheidend is in een traject? Uiteindelijk wordt de inhoud voor het grootste gedeelte geleverd door zowel bestuurder als ondernemingsraad. Maar ik kan wel degelijk van toegevoegde waarde zijn om dat proces zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen. En dat komt altijd weer ten goede aan de inhoud.

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer