Passende medezeggenschap voor iedere organisatie

Carla de Bont en Pieter Landwehr Johan hebben in een omvangrijke whitepaper op een rij gezet welke structuur medezeggenschap kan krijgen, maar vooral ook hoe je komt tot een adequate vorm: de structuur die het beste past bij je organisatie. Zij concentreren zich daarbij op medezeggenschap in Nederlandse organisaties.

Enerzijds inventariseren zij de vormen die de wet aanreikt, anderzijds wordt in de paper op een heldere manier uiteengezet hoe je met een structuurvraagstuk kunt omgaan. Bijvoorbeeld na een reorganisatie, maar zeker ook na een fusie als ook de zeggenschap een nieuwe vorm heeft gekregen.

Daarbij doen zij de uitdrukkelijke uitnodiging om een eigen visie op medezeggenschap te ontwikkelen en de grenzen van wat mogelijk is te verkennen als het gaat om wat echt passend is. De combinatie van die nieuwsgierigheid met de mogelijkheden die de Wet op de ondernemingsraden biedt, zorgt ervoor dat in elke organisatie die aan verandering onderhevig is (en dat is vrijwel elke organisatie) met de juiste aanpassing de adequate medezeggenschapsstructuur kan worden gevonden en behouden, zodat medezeggenschap daadwerkelijk de zeggenschap kan blijven volgen.

Heb je vragen over wat een adequate medezeggenschapsstructuur voor je organisatie is, dan biedt deze paper vast en zeker een antwoord.


Download onze whitepaper over   medezeggenschapsstructuren

Deel dit bericht op

Geschreven door André van Deijk

Senior adviseur
Pragmatisch op inhoud en proces drs. André van Deijk is senior adviseur bij OR Consultancy. Hij biedt sinds 1994 ondernemingsraden (en regelmatig ook hun bestuurders) op een pragmatische manier inhoudelijke […]

Lees meer