Doelen stellen op het vlak van aantrekkelijk werkgeverschap en een duurzame organisatie

De decembermaand is begonnen en dat betekent op veel vlakken de balans opmaken. In deel acht Pieter Landwehr Johan: ‘2019 vraagt van OR’en een positief kritische rol om organisaties nóg aantrekkelijker en duurzamer te maken’.

 

In 2018 heb je veel ondernemingsraden ondersteund. Op wat voor manier is het ‘jouw’ ondernemingsraden gelukt om invloed uit te oefenen? Heb je een concreet voorbeeld?


Het zijn inderdaad veel OR’en geweest waar ik in 2018 voor en vooral mee heb mogen werken. Met mooie resultaten! Wat me opviel is dat veel concrete resultaten zijn behaald door OR’en die een heel duidelijk doel voor ogen hadden. Ze stonden echt ergens voor en bleven daar ook voor staan.

Dit maakte het veel gemakkelijker om bijvoorbeeld:
  • een kritisch advies te geven,
  • het standpunt van de OR via de achterban kenbaar te maken en
  • geen (mede)verantwoordelijkheid te nemen voor bepaalde besluiten.
Veel bestuurders waren verrast door de opstelling van hun OR, maar het mooie is dat bij advies- en/of instemmingsaanvragen die volgden, er vooraf veel meer rekening gehouden werd met de positie die de OR zou kunnen innemen. Twee vliegen in één klap dus:

En dat allemaal omdat deze OR’en een duidelijk doel voor ogen hadden!

Praktijkvoorbeeld
In een eerdere bijdrage schreef ik al over een OR met echte invloed op de benoeming van de nieuwe bestuurder. ‘We hebben een idee over wat voor type we nodig hebben en willen onszelf in ieder geval niet kunnen verwijten dat we er niet alles aan gedaan hebben om dat kenbaar te maken’ was het devies. Dit leidde tot aanwijsbare en misschien wel doorslaggevende invloed van de OR!
Met welke ontwikkeling zou iedere ondernemingsraad wat jou betreft aan de slag moeten in 2019? En heb je ook een idee hoe OR’en dat zouden kunnen doen?

 

En nu vraag je aan mij om een keuze te maken? Dat doe ik niet hoor. Wel wil ik OR’en graag een aantal aandachtsgebieden meegeven waar, in mijn ogen, in 2019 werk uit zou kunnen komen:

  • Aantrekkelijk werkgeverschap.
  • Klimaat, milieu en duurzaamheid.
  • Aanpassingen in wet- en regelgeving.

Aantrekkelijk werkgeverschap
De krapte op de arbeidsmarkt neemt steeds meer toe. De millennials laten zich nadrukkelijker horen en het feit dat we langer moeten doorwerken, vraagt nog steeds om aanpassingen in organisaties. Dit betekent dat op vele gebieden slagen gemaakt moeten worden om aantrekkelijk te worden en/of te blijven en dat heeft impact op het OR-werk!

Klimaat, milieu en duurzaamheid
Het energieakkoord, het klimaatakkoord, subsidieregelingen voor andere vormen van vervoer, hittegolven en verzilting. Als er iets is wat de maatschappij bezighoudt, is het wel de verandering van het klimaat en de maatregelen die daarvoor nodig zijn. Dit heeft al geleid tot andere wet- en regelgeving en ik verwacht dat het alleen maar toe gaat nemen. En vooruitlopend op wat er vanuit overheidswege gaat gebeuren / wordt opgelegd, zie je in veel organisaties dat maatregelen worden getroffen. En daar kan de OR een nadrukkelijke steen aan bijdragen.

Aanpassingen in wet- en regelgeving
Al dan niet in relatie tot de vorige twee aandachtsgebieden, zal er in 2019 ook op het gebied van wet- en regelgeving het nodige veranderen. Dit gaat mogelijk ook impact hebben op regelingen binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Arbeidsmarkt in balans. Het zou zomaar kunnen dat er als gevolg hiervan werk op de OR afkomt.

Kortom, het belooft een mooi nieuw jaar te worden. OR’en kunnen hier een belangrijke rol in vervullen. Heel veel succes en alle goeds voor 2019.

 

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer