Reiskostenregelingen aanpassen?

Afgelopen weekend verscheen in diverse media dat de maximale onbelaste reiskostenvergoeding omhoog gaat in twee stappen in 2023 en in 2024 (zie bijvoorbeeld: NOS). Maar dit betekent niet dat werknemers automatisch een verhoging van de reiskostenvergoeding krijgen. Misschien goed in de komende maanden voor jouw onderneming  te onderzoeken wat er nodig is om de verhoging doorgevoerd te krijgen.

In veel ondernemingen is de reiskostenvergoeding gebaseerd op de maximale onbelaste vergoeding. Op dit moment is dat € 0,19 per kilometer. Of deze automatisch wordt verhoogd, valt te bezien. Dat is alleen zo wanneer er in de reiskostenregeling iets staat als ‘werknemer krijgt een reiskostenvergoeding per kilometer die gelijk staat aan wat het maximum van wat er van overheidswege onbelast mag worden uitgekeerd’. Maar in veel regelingen wordt enkel verwezen naar de € 0,19 die op dit moment gangbaar is.

Stel dat je als onderneming je reiskostenregeling in lijn wilt brengen met het nieuwe fiscale maximum, hoe doe je dat dan? Ook dit kan per onderneming verschillen, want het is mede afhankelijk van de manier waarop je in het verleden de reiskostenregeling hebt afgesproken. Had de ondernemingsraad daarin de doorslaggevende stem, dan zou dat nu weer zo kunnen zijn. Maar misschien is het wel op een heel andere manier vastgelegd.

En dan kom je nog op het punt wat een eventuele verhoging betekent. Geld kun je immers maar één keer uitgeven. Als je meegaat met de verhoging, waar haal je de extra financiële middelen dan vandaan? En heeft het misschien invloed op andere regelingen die gerelateerd zijn aan (de vrije ruimte binnen) de Werkkostenregeling (WKR)? En als je de reiskostenvergoeding voor de ene groep medewerkers vergroot, wat doe je dan met andere reiskostenregelingen als een leasebeleid?

Meer vragen dan antwoorden op dit moment. En de antwoorden zijn niet zomaar in algemene zin te geven. Een advies wel: stel op dit moment in ieder geval vast hoe een eventuele aanpassing binnen jouw onderneming moet worden doorgevoerd, wat de rol van de ondernemingsraad daarbij is en welke aspecten er nog meer in ogenschouw genomen moeten worden.

Deel dit bericht op

Geschreven door Thomas Dreessen

Adviseur
Thomas adviseert ondernemingsraden, bestuurders en HR bij complexe organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Hij heeft een achtergrond in bedrijfseconomie, strategisch management en accountancy. Hij heeft zowel een master strategic […]

Lees meer