Hoe omgaan met de grote hoeveelheid informatie als ondernemingsraad?

De juiste informatie op het juiste moment, een cruciale voorwaarde voor het succes van iedere OR. Niet voor niets wordt in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) uitgebreid beschreven wat de rechten en plichten van de OR inzake informatievoorziening zijn. Toch is het kennen van de WOR op dit vlak onvoldoende om de informatievoorziening goed te organiseren. 


Bomen en bosDaarom een vijftal stappen (met tussenstapjes) die iedere OR kan zetten om zijn informatievoorziening beter vorm te geven.

Informatievoorziening

 1. Weet wat je wilt weten
  a. Bepaal je rol: controleren of beïnvloeden
  b. Bepaal als OR wat jij belangrijk vindt
  c. Stop geen tijd in irrelevante informatie
  d. Wees concreet en specifiek
  e. Laat zien waarom je informatie wilt
  f. Laat zien wat je ermee gedaan hebt
 2. Schep voorwaarden om te kunnen weten
  g. Plan de informatievoorziening
  h. Maak gebruik van de geheimhoudingsplicht
 3. Organiseer de informatievoorziening
  i. Creëer eigenaarschap (en laat los)
  j. Verdeel je energie wijs
  k. Ben je bewust van de informatiebron
  l. Check eerst de feiten
 4. Disciplineer het overleg
  m. Agenda inclusief (verwijzing naar) stukken
  n. Fase in besluitvormingstraject benoemen
  o. Versie bepalend voor diepgang
  p. Discipline in het overleg
 5. Val terug op je rechten
  q. Redelijkerwijs is aan de OR
  r. Actief informatierecht
  s. Passief informatierecht
  t. Als OR en bestuurder er niet uitkomen

Het terugvallen op je rechten staat niet voor niets opgenomen als laatste stap. Ons idee is dat wanneer je de eerste vier stappen op adequate wijze doorloopt, de WOR als vanzelfsprekend wordt nageleefd. In het uiterste geval is er echter een aantal wetsartikelen waar je als OR op terug kunt vallen. In onze gratis whitepaper ‘Door de bomen het bos wél zien: als OR adequaat omgaan met de grote hoeveelheid informatie in vijf stappen’, hebben we de stappen en tussenstappen verder uitgewerkt.

Over de auteurs
Stefan Zondag en Pieter Landwehr Johan adviseren en begeleiden ondernemingsraden, bestuurders en HR bij allerhande vraagstukken en publiceren regelmatig over interessante onderwerpen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Stefan Zondag

Senior adviseur
Stefan Zondag MSc adviseert en traint medezeggenschap, bestuurders en HR. Vanuit zijn organisatiewetenschappelijke achtergrond begeleidt hij hen bij (complexe) organisatieveranderingen zoals fusies, reorganisaties en overnames. Een stevige inhoudelijke analyse, een […]

Lees meer