Invloed en impact met je eigen visie en een effectieve organisatie van je medezeggenschap

Je kunt als OR echt het verschil maken als je drie zaken goed voor elkaar hebt:

  • je weet waar je voor staat en wat je wilt bereiken,
  • je begrijpt hoe de omgeving waarin je opereert in elkaar steekt
  • je bent zo georganiseerd dat je ook daadwerkelijk invloed uitoefent.

Om te weten waar je voor staat, helpen we je te komen tot een visie. Aan de hand van die visie helpen we je je eigen strategie uit te stippelen en te komen tot doelstellingen. Er is daarbij een belangrijke rol ingeruimd voor de strategie en het langetermijnbeleid van je organisatie.

We kijken met je naar de goede structuur en verdeling van werkzaamheden, zodat je op het goede moment aan de juiste tafel zit en op een passende manier invloed uit kunt oefenen op beleid en besluiten.

Als je invloed uit wilt oefenen is een van de belangrijkste vragen wat je formeel moet regelen en wat je informeel kunt doen. We helpen je om daar de goede keuzes in te maken.

Niemand kan alles voorzien en je kunt geen invloed hebben op elk besluit dat er binnen of buiten je organisatie wordt genomen, maar als je goed georganiseerd bent, kun je wel invloed uitoefenen als dat ertoe doet waar dat ertoe doet.