Zekerheid bij ingewikkelde veranderingen zoals een fusie of reorganisatie

Bij ingewikkelde en ingrijpende veranderingen, zoals een reorganisatie, een fusie of een ingewikkelde verandering op HR-gebied, wil je zeker weten dat het beste voorstel op tafel ligt, dat je de juiste invloed uitoefent en dat je het goede advies of de beste instemming schrijft. We helpen je die zekerheid te krijgen. 

Je krijgt zekerheid over de kwaliteit van de voorstellen

We kijken naar nut en noodzaak en naar alternatieven. We onderzoeken financiering en veronderstellingen, we onderzoeken risico’s die kunnen optreden als de maatregelen die op tafel liggen worden uitgevoerd. En hoe zit het met de gevolgen zoals ontslagen? Is het sociaal plan wat het moet zijn? Met ons krijg je zekerheid over de kwaliteit en geruststelling over de noodzaak.

Je kijkt met voldoening terug op een proces dat je goed hebt doorlopen

Wanneer overleg je met je bestuurder? Hoe krijg je de informatie die je nodig hebt? Moet je in gesprek met de raad van commissarissen? Hoe ga je om met je achterban? Hoe kom je met elkaar tot een goed besluit? Met ons doorloop je een goed proces waarop je na afloop met voldoening terugkijkt.

Je advies of je instemming is logisch en doordacht. Je kunt het uitleggen aan je achterban

Het is belangrijk dat je je advies of instemming kunt uitleggen aan je achterban. En dat je kunt laten zien dat je betrokken blijft bij de uitvoering. Daarmee wint je advies of instemming aan kracht. Je invloed en betrokkenheid worden groter.