Private equity: onbekend, onbemind

Wij merken dat ondernemingsraden het gevoel hebben voor een voldongen feit te staan wanneer de directie meldt dat er een overname aankomt. Wanneer bij dit nieuws blijkt dat private equity een rol speelt, maakt dat het gevoel eerder nog slechter. Een overname voelt al als een bedreiging en private equity draagt het imago van een ‘wolf in schaapskleren’ met zich mee. Wordt er wel voldoende rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders? Wordt de organisatie niet te veel gezien als een instrument om er enkel geld mee te verdienen, waarbij duurzaamheid en continuïteit nauwelijks of geen rol spelen?

Private equity

Celine Boudewijn, Thomas Dreessen en Paul van der Priem † nuanceren in hun boek de rol van medezeggenschap en private equity de bovenstaande aannames van private equity. Een overname door een private-equityfonds kan namelijk ook kansen bieden. Nieuwe investeringsmogelijkheden en het aanboren van nieuwe markten zijn net zo goed voorbeelden van kansen die zich aan kunnen dienen.

Wij merken dat ondernemingsraden geen goed beeld hebben over hun beïnvloedingsmogelijkheden tijdens een overnameproces. Dit voedt het gevoel met de rug tegen de muur te staan. Dat dit gevoel er is, is niet vreemd.  Voor een deel komt dit omdat zij niet of te weinig betrokken worden bij de strategie van de onderneming. Of zij hebben geen goed idee hoe zij een rol kunnen spelen in het gesprek met de directie en de overnemende partij.  Het is ook zo dat ondernemingsraden vaak koudwatervrees hebben waar het gaat om veranderingen.

Het is verbazingwekkend dat er tot nu wel veel over private equity wordt geschreven, maar weinig over de rol van de ondernemingsraad wanneer private equity om de hoek komt kijken. Daarom zijn we blij dat er eindelijk een boek is verschenen wat dit gemis probeert goed te maken. Celine, Thomas en Paul proberen duidelijk te maken wat private equity is, welke kansen en bedreigingen zich voor de organisatie en de ondernemingsraad aandienen en ze maken duidelijk hoe je als ondernemingsraad je rol en positie kunt pakken. Vooral dat laatste is winst. Wat is het gereedschap waarvan je als ondernemingsraad gebruik kunt maken om een volwaardige gesprekpartner te worden en waar moet je allemaal op letten bij zo’n overname?

Wil je meer lezen over private equity of het boek bestellen? Klik dan hier.

Wil je in contact komen met de schrijvers van het boek? Zie onze website voor de gegevens van Thomas Dreessen en Celine Boudewijn.

Deel dit bericht op

Geschreven door Bert de Velde Harsenhorst

Senior adviseur
Bert is met name gespecialiseerd in medezeggenschap binnen de overheid en het publieke domein. In die hoedanigheid begeleidt hij (langdurige) veranderingsprocessen.

Lees meer