Medezeggenschap en agile

De ondernemingsraad in de wereld van agile werken

Het is natuurlijk een gewaagde stelling: agile werken als succesformule voor OR’en. Deze succesformule staat wat ons betreft niet voor één specifieke blauwdruk, maar voor een pragmatische toepassing van de belangrijkste agile waarden en principes in de medezeggenschap. Wij geloven er in dat de OR die agile werkt een passend antwoord heeft op steeds snellere veranderende behoeftes van organisatie, collega’s en omgeving. Een OR die agile werkt is efficiënt, doelgericht en werkt nauw samen met achterban, bestuurder en andere belangrijke stakeholders. Onze specialist begeleidt OR’en, bestuurders en HR bij het implementeren van agile werken binnen de medezeggenschap. Constructief samenwerken, transparantie en integriteit staan hierbij centraal.