Training communicatie met de achterban

Duur:
1 dag
Kosten:
€ 425 (all-in)
Deelnemers:
6 - 12 deelnemers

Beter contact met alle belangrijke spelers van de ondernemingsraad

Weten wat er leeft en speelt onder collega’s, HR, directie en alle andere stakeholders in de onderneming is belangrijk om je eigen positie aan de overlegtafel te versterken. Daarnaast willen ook zij weten waar de ondernemingsraad mee bezig is. Keuzes uitleggen en mensen meenemen in wat er speelt is essentieel. Immers zo werk je aan draagvlak voor betere besluitvorming. In deze training gaan we aan de slag met een eigen communicatieplan van de ondernemingsraad. Welke (digitale) middelen zet je als ondernemingsraad in, wat is het doel van alles wat je communiceert en hoe zorg je dat het bijdraagt aan zichtbaarheid en herkenbaarheid?

Inschrijven

Na afloop van de training:

 • heb je inzicht in alle spelers die belangrijk zijn om als ondernemingsraad herkenbaar en zichtbaar te zijn;
 • heb je een eigen communicatieplan;
 • maak je in jouw plan duidelijke keuzes op welke manier en met welke boodschap je werkt aan een zichtbare en herkenbare ondernemingsraad;
 • versterk je het interne netwerk om meer invloed op besluiten uit te oefenen;
 • maak je kennis met de communicatie en ervaring van andere ondernemingsraden.

Voor OR-leden die de communicatie vanuit de ondernemingsraad willen uitbreiden en/of oppakken.

 • Donderdag 16 juni 2022 (Meeting Center La Vie – Utrecht)
 • Donderdag 6 oktober 2022 (Eenhoorn Meeting Center – Amersfoort)

Voorbereiding

Voor de training beantwoord je digitaal een vragenlijst waarin je helder maakt welke communicatie er nu al plaatsvindt en wat je zou willen veranderen/verbeteren. Zo heb je, op basis van de ingevulde vragenlijst, precies helder wat je tijdens de training wil leren.

Je neemt je eigen communicatiemateriaal mee naar de training zoals nieuwsbrieven, jaarverslagen, folders en dergelijke om als voorbeeld te dienen.

Onderwerpen tijdens de trainingsdag

 • Zichtbare en herkenbare medezeggenschap (wie, wat, waar en wanneer zijn belangrijk om mee te communiceren?).
 • Informele en formele communicatie.
 • Het opzetten van een communicatieplan: nut en noodzaak.
 • Het maken van een planning en verdelen van taken binnen communicatie: haalbaarheid.
 • Eigen ervaringen met wat werkt en wat niet: vlog, blogs, facebook, intranet of juist koffiemomenten en workshops.

Aan het eind van de training heb je het communicatieplan dat je als voorbereiding hebt ingevuld vervolmaakt met kennis, kansen en concrete data.