Training financiën voor OR-leden

Duur:
1 dag
Kosten:
€ 425 (all-in)
Deelnemers:
6 - 12 deelnemers

Training financiële stukken lezen en begrijpen als OR-lid

In deze eendaagse training financiën leer je begrijpen wat in de financiële stukken van jouw organisatie staat en kom je te weten wat de termen in bijvoorbeeld de balans, winst- en verliesrekening betekenen. Daarnaast krijg je inzicht in hoe het (meer)jarenplan, de begroting, de kwartaal- en maandcijfers en het financieel jaarverslag met elkaar samenhangen.

Bij deze training maken we gebruik van de online leeromgeving. Voor een hoger rendement is het van belang dat je je via de leeromgeving goed voorbereidt op de training.

Inschrijven

 • Tijdens deze eendaagse training krijg je per onderwerp een introductie op de theorie. Deze pas je direct toe op je eigen organisatie en je eigen stukken.
 • Voor en na de training heb je exclusief toegang tot de online leeromgeving van OR Consultancy. Daarin vind je het programma, de voorbereidingsopdrachten en praktische gegevens over je training. Na afloop van de training wordt hier het verslag in de vorm van een PowerPointpresentatie in geplaatst. Bij aanvang van de training ontvang je het Praktijkboek OR & financiën.

Na afloop van deze training:

 • weet je welke informatie in de balans en winst- en verliesrekening staat;
 • herken je de termen die in de balans en winst- en verliesrekening staan en wat ze betekenen;
 • ken je de samenhang tussen de diverse financiële stukken;
 • kun je de stukken van je eigen organisatie in de financiële beleidscyclus plaatsen;
 • weet je op welke financiële stukken de OR recht heeft;
 • weet je hoe je als OR-lid een financieel jaarverslag kunt lezen; wat is belangrijk, waar moet je beginnen;
 • weet je hoe je signalen kunt herkennen van een reorganisatie vanuit de financiële bril;
 • weet je hoe je een artikel 24-overleg kunt voorbereiden vanuit financiën.

Voor (startende) leden van de financiële commissie of van leden van een OR die hun kennis over financiële begrippen en documenten willen vergroten.

 • Maandag 19 september 2022
 • Dinsdag 13 december 2022

Alle trainingen vinden plaats bij Meeting Center La Vie in Utrecht.

Deze training financiën voor leden van een OR is een training waarin de leden de samenhang tussen de verschillende financiële stukken leren kennen. De financiële beleidscyclus is de kapstok: hierbij horen de stukken meerjarenplan, jaarplan, begroting, kwartaal- en maandrapportages en het financieel jaarverslag. Ook begrijp je de termen die hierin staan. De onderwerpen die in deze financiële training aan bod komen:

 • De balans: wat is het en wat staat erin?
 • De resultatenrekening (winst- en verliesrekening): wat zeggen de cijfers?
 • Welke cijfers zijn belangrijk voor een OR om op te letten?
 • De financiële beleidscyclus: inzicht in de stukken en hoe de relevante strategische documenten zich tot elkaar verhouden.
 • Het financieel jaarverslag: lezen van de financiële stukken en de OR-relevante vragen erover stellen.
 • Toepassing van de theorie op de eigen stukken.
 • Herkennen van signalen over een reorganisatie vanuit de financiële bril.
 • Voorbereiden van het artikel 24-overleg: bijdrage vanuit financiën.

Enkele ervaringen van andere deelnemers:

 • “Inzichtelijk gemaakt waar op te letten als er financiële zaken gerapporteerd worden.”
 • “Goede aansluiting met de praktijk. De training heeft een goede indruk bij me achtergelaten. Ik kan nu meer gerichte vragen stellen.”
 • “Duidelijke training en erg praktijkgericht. En veel minder cijfers dan ik aanvankelijk dacht. Goede afwisseling tussen luisteren en zelf opdrachten maken.”
 • “Inhoudelijk goed opgezet, goede groepsgrootte om ervaringen uit te wisselen, maar ook aandacht voor bedrijfsspecifieke vragen. Interessant, veel geleerd, met name welke kritische vragen je als OR kunt stellen.”
 • “Erg leerzaam. Een eye-opener over wat de OR allemaal mag weten.”