Training ondernemingsraad en pensioen

Duur:
1 dagdeel
Kosten:
€ 330 (all-in)
Deelnemers:
7 - 15 deelnemers

Het pensioenstelsel op zijn kop: wat is de rol van de medezeggenschap?

Het nieuwe pensioenstelsel komt eraan! Dat betekent werk aan de winkel voor de ondernemingsraad (OR), de OR heeft hier namelijk een belangrijke rol. De transitie naar dat nieuwe pensioenstelsel is echter niet zo eenvoudig. De gevolgen zullen merkbaar zijn voor alle medewerkers; ook voor de werkgever heeft deze transitie ingrijpende gevolgen.

Maar wat gaat er precies veranderen en wat zullen de consequenties daarvan zijn? Én belangrijker nog: wat is de rol van de OR bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel? Om ondernemingsraden op weg te helpen hebben we in samenwerking met pensioenadviesbureau Captat een handleiding geschreven. Maar ondanks deze handleiding blijft het een ingewikkeld proces. Daarom bieden we een training van een halve dag aan leden van de OR aan, waarbij we met de pensioenregeling van de eigen organisatie aan de slag gaan om te zien welke gevolgen het nieuwe pensioenstelsel heeft. Verder bekijken we ook welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Als OR maak je daarnaast een start met het creëren van je eigen visie op deze verandering, zodat je voorbereid deze transitie instapt!

De training wordt verzorgd door een medezeggenschapsexpert en een pensioenexpert.

Inschrijven

  • Wij adviseren om deze training met minimaal drie leden uit de OR te volgen. Op deze manier zul je door brainstorming met elkaar tot een goed plan van aanpak en visie van de OR komen.
  • De training zal een interactief karakter hebben.
  • Aan het eind van de training ben je op de hoogte van wat het nieuwe pensioenstelsel gaat brengen en wat de gevolgen – maar zeker ook wat de mogelijkheden – zijn voor de eigen pensioenregeling.
  • Daarnaast zul je als OR een start maken met het creëren van je eigen visie op deze verandering en bepalen wat je belangrijk vindt in deze transitie.
  • Voor alle medezeggenschappers in Nederland.

Op dit moment zijn er geen data gepland. Belangstelling? Neem dan contact met ons op.

De training kent de volgende onderdelen:

  • Het nieuwe pensioenstelsel
  • Gevolgen van de nieuwe pensioenregeling
  • Mogelijkheden voor jouw organisatie
  • De rol van de ondernemingsraad
  • Het creëren van een visie