We geven antwoord op al je juridische vragen

Juridisch kijken en denken wint aan invloed op ieders dagelijkse gang van zaken. Ook in medezeggenschap en arbeidsrelaties. Dat leidt tot vragen. Bijvoorbeeld over bevoegdheden of de interpretatie van afspraken.

Daarnaast is juridische kennis nodig rondom overnames en fusies. Terwijl  bij reorganisaties kennis nodig is van ontslagrecht en arbeidsrecht.

We geven we je een helder antwoord op al je juridische vragen.

We geloven niet per se in het juridisch oplossen van zaken maar helpen je wel op weg als dat nodig blijkt. Het is belangrijker is om afspraken goed vast te leggen. Ook dat dient juridisch verantwoord te gebeuren. Wij adviseren je graag over hoe je dat het beste kunt doen.