OR Kompas: het kennisevenement voor ambtelijk secretarissen

Op 1 november 2022 verzorgen we twee workshops op het OR Kompas, het kennisevenement van Performa waarin de ambtelijk secretaris centraal staat. In de eerste wijden Bert de Velde Harsenhorst en Paul Becht uit over hoe om te gaan met het organisch veranderen van organisaties. Processen zonder duidelijke kop of staart waarin stapsgewijs op basis van groeiend inzicht wijzigingen worden doorgevoerd. De ambtelijk secretaris kan daarin de regievoering van de medezeggenschap (mede) gestalte geven. De tweede workshop gaat over de regie van de AS als het gaat om het gesprek over arbeidsvoorwaarden. Jurre de Haan en Thomas Dreessen nemen de aanwezigen mee in een helder perspectief op de toegevoegde waarde van de AS als relatieve buitenstaander in het spanningsveld rond arbeidsvoorwaardengesprekken. Meer info op: https://performa-or.nl/product/or-kompas/

Deel dit bericht op