Help! Onze bestuurder wil de werktijden veranderen

‘Onze bestuurder wil de openingstijden verruimen waardoor we ook op zaterdag gaan werken.’ Een veelvoorkomende situatie. De organisatie wil de openingstijden van de winkel of de bereikbaarheid van het call-center verruimen. Of het bedrijf wil dat klanten de (wasmachine)monteur ook ’s avonds en in het weekend kunnen inplannen.
Klok werktijden 600 (002)
Welke vragen moet je als OR stellen als je zo’n aanvraag krijgt?

Bij wijziging van openingstijden, en daardoor arbeidstijden van een groep medewerkers hoort de OR een instemmingsaanvraag te ontvangen. Naast de
juridische elementen die de Wet op de ondernemingsraden (WOR), Arbeidstijdenwet (ATW) en cao raken, zijn er nog meer punten om op te letten.

1. Welke invloed heeft de wijziging op de rest van de organisatie?

Als bijvoorbeeld een groep call-center medewerkers op zaterdag gaat werken en het gebouw was tot dan toe op zaterdag gesloten, bespreek dan als OR of er gevolgen zijn voor andere functionarissen en voorzieningen. Denk dus ook aan de gevolgen voor de medewerkers waar de verandering in eerste instantie niet voor lijkt te zijn.

Denk ook aan basale randvoorwaarden als:
  • Zijn klimaatbeheersing, verwarming, beveiliging aangepast aan de nieuwe werktijden?
  • Zijn de receptioniste en catering aanwezig?
  • Is ondersteuning van ICT nodig?
  • Bereikbaarheid of aanwezigheid van leidinggevende: zijn daar afspraken over gemaakt?
  • Stel ook de vraag of het invloed heeft op het werkoverleg of interne trainingen. Als een groep medewerkers op andere tijden gaat werken (in het weekend en/of avonden) dan kan er reden zijn om het werkoverleg of bijscholing anders in te plannen om te zorgen dat iedereen er bij kan zijn. 
2. Wat zijn de financiële gevolgen?

In de eigen arbeidsvoorwaarden en/of cao staat meestal of medewerkers een toeslag krijgen voor werken op zaterdag. Als dat niet zo is, maak daar dan afspraken over. Eventueel ook voor andere financiële aspecten zoals een maaltijdvergoeding (bij invoering avondwerk) of hoe overuren geschreven worden.

3. Hoe is de bereikbaarheid per OV en auto op andere tijden?

Werken op andere tijden vraagt soms aandacht voor het woon-werkverkeer. Zaterdag overdag zal niet zo’n probleem vormen voor openbaar vervoer.
Bij een distributiecentrum waar de werktijden werden opgesplitst in 2 diensten kaartte de OR het aan. De vroege dienst zou om 5.30 uur beginnen en de medewerkers konden daar met het OV niet zo vroeg zijn. Ook voor de bedrijfsvoering was 6.00 uur geen probleem. Dus is deze een half uur verschoven.

4. Is er een overgangsperiode?

Welke overgangsperiode komt er zodat medewerkers zich voor kunnen bereiden op de gewijzigde arbeidstijden? Hoe lang die periode is, zal afhangen van:

  • De impact die de wijziging heeft op het privéleven van medewerkers.
  • Of de medewerkers al gewend zijn aan wisselingen in werktijden? Of hadden zij een vast 9 tot 5 ritme en verandert dat nu voor het eerst?
  • Of medewerkers zelf invloed hebben op bijvoorbeeld welke zaterdagen zij wel/niet werken (zelfroosteren of vrijwillige aanmelding). Of dat zij verplicht worden ingeroosterd. 
5. Wat vindt de achterban ervan?

Wat vindt de achterban van de wijziging? Begrijpen zij de redenen? Wat zijn in hun ogen de voor- en nadelen voor de werkzaamheden en medewerkers? En als er bezwaren zijn, wat zou dan in de ogen van de achterban een goede manier zijn om daaraan tegemoet te komen?

Zeker als de wijziging flinke impact heeft en eigenlijk het gesprek van de dag is bij de koffieautomaat: raadpleeg als OR de collega’s. Deels zullen de collega’s uit zichzelf naar de OR komen. Anderzijds vraagt het  ook om een
actieve benadering van de OR.

Deel dit bericht op

Geschreven door Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer