International HR Day: shaping the new future

Maandag 20 mei is International HR Day. Met dit jaar als thema: ‘shaping the new future’. Ga daar maar aan staan! Het lijkt een grote verantwoordelijkheid voor een functie die door de jaren heen steeds meer aspecten van het leven in organisaties is gaan omvatten. Terwijl in de boardroom de aandacht niet altijd gericht is op wat HR te brengen heeft. En ook veel ondernemingsraden ervaren HR niet per se als een bondgenoot.

International HR Day


HR-mensen, hoe gedreven ook, staan toch regelmatig een beetje in de schaduw van waar het volgens velen in een organisatie echt om gaat: het primaire proces, geld verdienen en alles wat daarbij hoort (aandeelhouders!). Het belang van International HR Day is in die zin voor iedereen die met HR te maken heeft herkenbaar.

Doelen en thema’s van de beroepsorganisatie

De thema’s die door de dag gedragen worden zijn breed en gaan diep. Vrij vertaald naar wat de website van de Europese beroepsorganisatie als doelen definieert, luiden die als volgt:

  • Het in goede banen leiden van de technische ontwikkelingen zodat ze leiden tot fatsoenlijk werk en goede banen opleveren, gelijkheid en inclusie stimuleren en autonomie bevorderen.
  • Het opbouwen van een cultuur waarin veel vertrouwen heerst. Het verankeren van gelijkheid, diversiteit en inclusie vormen de essentie van goede werkomgevingen. Essentieel voor het handhaven van hoge prestaties en productiviteit is werknemers een stem geven, flexibele en hybride arbeidsmogelijkheden bieden, beloningsverschillen aanpakken en welzijn en balans tussen werk en privéleven bevorderen.
  • Het vertrouwen van medewerkers verdienen door empathie, authentiek leiderschap en open communicatie. Het ontwikkelen van people leaders om inclusieve werkomgevingen te creëren. Zodat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij elke dag met zijn of haar authentieke zelf naar het werk kan komen.
  • Investeren in het bijscholen van werknemers en het verbeteren van de toegang tot werk; leren op de bredere markt om duurzamer werk op te bouwen. Met name voor gemarginaliseerde groepen en mensen van wie de banen op de tocht staan.

Het zijn stuk voor stuk thema’s die de mens centraal stellen, de menselijke maat bevorderen en die gericht zijn op een duurzaam toekomstperspectief voor iedere werknemer.

Het doel van zo’n dag is niet om te vieren dat dit allemaal al bereikt is. ‘Vorm geven aan de nieuwe toekomst’ gaat over wat er nog te doen staat. Het is bemoedigend en moedig dat de HR-professie zich zo’n opgave stelt.  In alle eerlijkheid: dat zijn doelen en thema’s waar ook een ondernemingsraad zijn schouders onder zou kunnen en moeten zetten.

Met dit onderwerp aan de slag?

Wil jouw OR meer weten over dit onderwerp?
Mijn collega’s en ik staan voor jullie klaar! Klik hier om contact op te nemen.

Deel dit bericht op

Geschreven door André van Deijk

Senior adviseur
André is creatief, pragmatisch en gedreven en dat zie je terug in het werk dat hij doet. Als adviseur ondersteunt André ondernemingsraden vooral bij adviesaanvragen zoals overnames, reorganisaties, financieringsvraagstukken en […]

Lees meer