Invloed via de CSRD: een stappenplan voor duurzaamheid

De richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht grote bedrijven om te rapporteren op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan zaken met betrekking tot het milieu en diverse sociale onderwerpen. Bijvoorbeeld uitstoot in lucht, water en bodem. Maar ook inclusie, privacy en de gelijke betaling van mannen en vrouwen. Hoe deze zaken geregeld zijn moet zowel voor de eigen organisatie als voor die van klanten en leveranciers gerapporteerd worden. Duurzaamheid komt hiermee weer hoog op de agenda. Dat biedt kansen voor de OR om het duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden!

Het grootste verschil met voorgaande richtlijnen is dat bedrijven (digitaal) in een vast format moeten gaan rapporteren, en dat die rapportages door accountants worden gecontroleerd. Hierdoor zijn bedrijven voor het eerst goed te vergelijken. De verwachting is dat vooral maatschappelijke instanties en de media hier goed naar zullen kijken. Als begin 2025 de eerste rapportages verschijnen zal dit dan waarschijnlijk ook veel discussie en publiciteit veroorzaken. Hoog tijd dus om hiermee als OR aan de slag te gaan! Maar hoe doe je dat? Onderstaand stappenplan kan daarbij helpen.

Een stappenplan voor de OR die met CSRD aan slag gaat

1. Vraag aan het bestuur wat de stand van zaken is m.b.t. de conceptrapportage
 • Bespreek vooral hoe de OR hierbij betrokken wordt.  
 • De OR heeft een adviesrecht op grond van art. 25, lid 1, L van de WOR. Dat is een uitgebreider adviesrecht dan normaal; de OR kan zijn advies geven over het hele beleid. Dat geeft veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen.
2. Bepaal als OR zelf je visie op duurzaamheid

Beantwoord met de OR de volgende vragen:

 • Wat verstaan wij onder duurzaamheid?
 • Wat zijn de laatste trends op het gebied van duurzaamheid?
 • Hoe wordt het businessmodel van ons bedrijf beïnvloedt door een duurzaamheidsstreven? Moeten we op andere manier gaan werken? Moeten onze producten worden aangepast? Moeten we andere leveranciers zoeken? En wat betekent dit voor voor de werkzaamheden en eventuele opleidingen van medewerkers?

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties bieden bieden een goed uitgangspunt om de bedrijfsstrategie aan af te meten. Wat doet ons bedrijf om deze doelen te behalen?

3.  Initieer een startsessie met het bestuur
 • Deel tijdens de startsessie de visie van de OR met het bestuur.
 • Vraag naar de basisstrategie van het bedrijf: greenwashen of vooroplopen?
 • Bespreek waarop het bedrijf gaat rapporteren, hoe tot die doelstellingen is gekomen en wat de OR daarvan vindt.
4. Plan opvolgsessies tussen de OR en het bestuur
 • Voer tijdens de opvolgende sessies gesprekken over individuele thema’s. Richt je daarbij op de meest relevante onderwerpen voor het bedrijf en de OR en zoek antwoorden op de vragen: wat gaat het bedrijf rapporteren, wat zijn de duurzaamheidsdoelstellingen de komende jaren en wat is het plan om die doelen te gaan behalen?
5. Informeer jezelf en de achterban
 • Ga naar aanleiding van de sessies met het bestuur binnen de OR in overleg.
 • Vraag de achterban naar hoe zij aankijken tegen (de thema’s in) de rapportage.
 • Plan indien noodzakelijk een training of werksessie in met relevante deskundigen.
6. Ga de onderhandeling aan met het bestuur
 • Is de OR het niet eens met bepaalde besluiten? Maak gebruik van jullie adviesrecht!

Met dit onderwerp aan de slag?

Wil jouw OR meer weten over dit onderwerp? Of hebben jullie hulp nodig bij de implementatie van deze tips? Mijn collega’s en ik staan voor jullie klaar! Klik hier om contact op te nemen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Hans Oosterhuis

Senior adviseur
Hans Oosterhuis is senior consultant en adviseert ondernemingsraden, directies en raden van toezicht op het gebied van strategisch beleid, de samenwerking tussen deze drie organen, reorganisaties, fusie en overnames en alle andere voorkomende bedrijfskundige issues.

Lees meer