Maak als OR tijdig afspraken over de inzet van essentiële medewerkers als uitzondering op de quarantaineregels

Vanaf 25 januari 2022 hebben werkgevers de mogelijkheid gebruik te maken van de uitzondering die de overheid biedt in het Coronabeleid. Werknemers die ‘essentieel’ zijn mogen toch naar het werk komen na contact met een besmet persoon. Dit geldt dus niet voor alle medewerkers. Maar wanneer is een medewerker essentieel? De OR heeft hierin een belangrijke stem.

OR en PVT hebben instemmingsrecht

Als de werkgever gebruik wilt maken van deze uitzondering, dan heeft hij instemming nodig van de OR of PVT. De bestuurder dient met de OR of PVT te overleggen welke functies essentieel zijn. Want ‘werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie’ kunnen uitgezonderd worden van de quarantaineregels. De overheid stelt als voorwaarden voor deze uitzondering:

  • Het gaat om werknemers die essentieel zijn voor de continuïteit van de organisatie. Zonder deze werknemer wordt de bedrijfsvoering ernstig belemmerd.
  • De werknemer kan niet vervangen worden.
  • De werknemer kan de functie niet vanuit huis doen.
  • Een werknemer blijft thuis bij een positieve test of bij klachten.

Daarnaast gelden er nog een aantal aanvullende voorwaarden aangaande de beperking van risico’s, het al dan niet verplichten van medewerkers en afspraken die gelden als een essentiële medewerker toch naar het werk komt.

Bron: Uitzondering quarantaine voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Kom nu al in actie als OR

Wacht niet totdat het probleem zich voordoet, maar zorg dat het beleid klaar ligt. Je kunt dan als organisatie snel schakelen op het moment dat dit nodig is. Maak tijdig een overzicht van welke functies essentieel zijn voor continuïteit van de bedrijfsprocessen. Ontvangen jullie als OR jaarlijks het Formatieplan? Dit document is een mooie aanleiding om met elkaar te bespreken wat je als essentiële functies ziet. Neem de risico’s, die zich voordoen bij de inzet van essentiële medewerkers als uitzondering op de quarantaineregels, op in een actuele risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dat is een harde voorwaarde die de overheid stelt. Denk dan onder meer aan de gevolgen van het uitzonderingsbeleid op de ‘veilige werkplek’ van het overige personeel, waar de werkgever ook verantwoordelijk voor is.

Is een overzicht maken niet mogelijk? Stel dan vast op basis van welke criteria en overwegingen bepaald wordt of een functie essentieel is voor de continuïteit van de organisatie.

  • Zorg dat daarbij in ieder geval wordt gekeken of andere medewerkers die essentiële werkzaamheden (tijdelijk) kunnen overnemen.
  • Bespreek ook hoe de organisatie in het algemeen omgaat met knelpunten in de bezetting. Wat maakt deze situatie anders?
Deel dit bericht op

Geschreven door Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer