Continu veranderen is de enige constante

De decembermaand is begonnen en dat betekent op veel vlakken de balans opmaken. In dat kader laat Stefan Zondag zijn licht schijnen over de bespreking van de algemene gang van zaken en de OR die (steeds) meer te maken krijgt met organisaties die continu veranderen.

Stefan Zondag

In 2018 heb je veel ondernemingsraden ondersteund. Op wat voor manier is het ‘jouw’ ondernemingsraden gelukt om invloed uit te oefenen? Heb je een concreet voorbeeld?

Wat mij is opgevallen, is dat ondernemingsraden veel meer kunnen halen uit de bespreking van de algemene gang van zaken (artikel-24-overleg). Niet alleen door daarbij de juiste stakeholders uit te nodigen, te vaak ontbreekt bijvoorbeeld de commissaris  of toezichthouder bij dit overleg. Maar ook omdat er te weinig een echt gesprek ontstaat. Het blijft vaak hangen in mededelingen van de bestuurder richting de OR.

Het afgelopen jaar heb ik een aantal ondernemingsraden geholpen in de voorbereiding van hun artikel-24-overleg. Daarbij hebben we veel aandacht besteed aan de informatievoorziening vooraf. Door als OR een agenda op te stellen en aan te geven welke stukken je graag (ruim!) vooraf wilt ontvangen (zodat je deze  kunt bestuderen) weet de bestuurder beter waar hij aan toe is én kun je als OR ook echt in gesprek over de inhoud. Het komt het gesprek én de samenwerkingsrelatie ten goede!

Met welke ontwikkeling zou iedere ondernemingsraad wat jou betreft aan de slag moeten in 2019? En heb je ook een idee hoe OR’en dat zouden kunnen doen?

Het is geen ontwikkeling die kenmerkend is voor 2019 maar ik zie al langer een beweging waar OR’en mee te maken hebben: organisaties zijn continu in verandering. Noem het organisch veranderen of veranderen als norm. Kern is dat organisaties niet meer stilstaan én dat de klassieke ‘lineaire verandering’ (bijna) niet meer bestaat. Deze ontwikkeling vraagt wel het nodige van de OR, ook in 2019:

  • De OR moet, meer dan ooit, snappen wat deze vorm van (continu) veranderen betekent voor de organisatie. En zich tevens realiseren dat de vorm waarin een OR vanuit bijvoorbeeld de Wet op de Ondernemingsraden betrokken zou moeten worden, niet (altijd) meer past.
  • Verder is het voor de OR ook zaak om een (werk)structuur te ontwikkelen die ervoor zorgt dat de OR ook mee kan in wat er van hem wordt verwacht. Wat dat aangaat zou de OR veel baat kunnen hebben bij de principes uit het agile werken dat in steeds meer organisaties wordt toegepast. Niet onbelangrijk is om te weten hoe je als OR omgaat met een organisatie die agile werkt of gaat werken. 

Bovenstaande blog is onderdeel van een serie blogs waarin de adviseurs van GITP Medezeggenschap terugblikken op 2018 maar ook vast vooruit kijken naar het nieuwe jaar: waar krijgen ondernemingsraden mogelijk mee te maken in 2019?

Deel dit bericht op

Geschreven door Stefan Zondag

Directeur / Senior adviseur
Stefan Zondag MSc is directeur van OR Consultancy en daarnaast adviseert en traint hij medezeggenschap, bestuurders en HR. Vanuit zijn organisatiewetenschappelijke achtergrond begeleidt hij hen bij (complexe) organisatieveranderingen zoals fusies, […]

Lees meer