Continu veranderen is de enige constante

In een speciale eindejaarsserie blikken de adviseurs van GITP Medezeggenschap terug en vooruit. In dit derde deel Stefan Zondag over het feit dat continue verandering de enige zekerheid lijkt en hoe hier als OR op te anticiperen en organiseren.

Lees meer

Dat maak ik zelf wel uit! (2)

“Dat maak ik zelf wel uit” is niet alleen een goed motto als je achterban bent, maar zeker ook voor een ondernemingsraad in deze veranderende tijden. Niet alleen als het gaat om bestuurders die je kort willen houden, maar vooral ook als het gaat over wat belangrijk voor je is en waar je je aandacht op wilt richten. En hoe je met een veranderende omgeving om wilt gaan.

Lees meer

Dat maak ik zelf wel uit!

Hoe gaat de OR de toekomst in? Als instituut dat gepasseerd wordt op den duur? Of is dat al het geval? Mogen we uit het feit dat een aantal werkgevers de OR prefereert als onderhandelingspartner als het om arbeidsvoorwaarden gaat, afleiden dat de daadwerkelijk OR een instituut van belang is?

Lees meer

Hoe hou je als ondernemingsraad grip op veranderingen?

De mogelijkheid van een ondernemingsovereenkomst wordt In artikel 32 van de WOR geboden. In zo’n overeenkomst kun je als OR extra bevoegdheden afspreken: uitgebreider adviesrecht of instemmingsrecht, meer en betere informatie dan gebruikelijk of een grotere frequentie van overlegvergaderingen, enz.

Lees meer

Veranderen

Intern is er bij OR Consultancy het nodige veranderd. Wij zijn een zelfstandige dochter van GITP binnenkort (jawel: per 1 januari!) en dat heeft best veel weerbarstige voeten in de aarde gehad.

Lees meer