Duurzame inzetbaarheid bevorderen: meer opleidingsmogelijkheden

Het thema duurzame inzetbaarheid komt in vrijwel iedere onderneming op de agenda. Maar, zoveel bedrijven, zoveel manieren waarop hier invulling aan wordt gegeven. Meer aandacht voor continu ontwikkelen en (om)scholen komt in vrijwel ieder ‘duurzame-inzetbaarheids-initiatief’ terug.

 

Het thema duurzame inzetbaarheid komt in vrijwel iedere onderneming op de agenda. Maar, zoveel bedrijven, zoveel manieren waarop hier invulling aan wordt gegeven. Meer aandacht voor continu ontwikkelen en (om)scholen komt in vrijwel ieder ‘duurzame-inzetbaarheids-initiatief’ terug.

De overheid stimuleert de ontwikkeling van medewerkers met het zogenaamde STAP-budget: STimulans ArbeidsmarktPositie. Een interessante aanleiding om als ondernemingsraad het thema duurzame inzetbaarheid verder te stimuleren.

In veel ondernemingen bestaan scholingsregelingen waardoor medewerkers zich met het oog op hun werkzaamheden kunnen ontwikkelen. Deze regelingen zijn specifiek ontwikkeld voor het bedrijf en vastgelegd in een cao. Maar ook de overheid heeft fiscale mogelijkheden om het volgen van opleidingen aantrekkelijk te maken. Enig idee of er in jouw organisatie een integraal overzicht is van opleidingsmogelijkheden? En sluit de regeling nog voldoende aan bij de uitdagingen van jouw bedrijf op het gebied van duurzame inzetbaarheid? 

De ondernemingsraad heeft op basis van de Wet op de ondernemingsraden ook een belangrijke rol als het op leren en ontwikkelen aankomt: de ondernemer behoeft instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van de personeelsopleiding (artikel 27 lid 1 sub f WOR).

Misschien is de introductie van het STAP-budget wel een mooie aanleiding om het opleidingsbeleid in jouw organisatie weer eens de revue te laten passeren. Bij uitstek een manier om invulling te geven aan het brede begrip duurzame inzetbaarheid in jouw onderneming. En door het nieuwe initiatief van de overheid, is het in financieel opzicht misschien wel aantrekkelijker dan ooit!

Meer achtergrondinformatie over de introductie van het STAP-budget is te vinden op de website van de Rijksoverheid.   

 

Deel dit bericht op

Geschreven door Steven van Slageren

Senior adviseur
Zoeken naar evenwicht ‘Het werken met mensen is voor mij het zoeken naar een spannend evenwicht tussen spiegelen en waar nodig confronteren enerzijds en stimuleren, ondersteunen en waarderen anderzijds. Beide […]

Lees meer