Elk lid van de ondernemingsraad in een passende rol!

Taken waar je goed in bent, doe je meestal met plezier, deze leveren energie op. Dit geldt ook voor werkzaamheden binnen de ondernemingsraad. Daarom is het goed dat de leden van elkaar weten waar ze goed en minder goed in zijn. En dat ze deze kennis gebruiken bij het verdelen van de taken. 
Blog Elk lid van de ondernemingsraad in een passen de rol!

• Wie haalt de hoofd- en bijzaken uit de adviesaanvraag?

• Wie stelt de vragen in het overleg over die heikele instemmingsaanvraag?

• Wie weet ‘hoe de hazen’ in de organisatie lopen?

• Wie gaat makkelijk in gesprek met collega’s?

Wie doet wat?

Een ondernemingsraad bestaat vaak uit leden met een flink aantal jaren ervaring, leden met een paar jaar ervaring en leden die net zijn begonnen.

De taakverdeling verandert niet altijd met de komst van nieuwe leden, patronen van een vorige periode worden vaak voortgezet.

Bijvoorbeeld:

• De voorzitter en secretaris blijven dezelfde.

• Degene die vorige periode de adviesbrieven schreef, doet het nu ook.

• De woordvoerders in de overlegvergadering zijn meestal de ervaren leden.

Om bestaande patronen te doorbreken, is het goed om te weten hoe de kwaliteiten van de OR-leden beter in te zetten zijn. Niet omdat er problemen zijn, maar omdat nieuwe inzichten de ondernemingsraad nog verder kunnen helpen of juist kunnen bevestigen in de manier van werken.

Wat voor vlees hebben we in de kuip?

Om de kwaliteiten goed in te zetten, is de eerste stap om te weten welke kwaliteiten de ondernemingsraad in huis heeft. Dit kan op allerlei manieren. Een goed hulpmiddel is het ‘OR Competentiespel’ met gekleurde kaartjes. Op elk kaartje staat een competentie zoals bijvoorbeeld: samenwerken, onderhandelen of oordeelsvorming. Deze zijn dan vertaald naar de ondernemingsraad.

 
Competenties: twee voorbeelden


Competentiekaarten-4-1Bijvoorbeeld, de competentie ‘samenwerken’ is omschreven als: ‘actief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient’.  ‘Visie ontwikkelen’ is in hoofdlijnen de richting aangeven waarin de ondernemingsraad zich beweegt; de doelstellingen voor het langetermijnbeleid formuleren.
 
 
Paar stappen terug
Als een ondernemingsraad de kwaliteiten van de leden beter wil inzetten, maak dan een paar denkstappen terug.
  • Begin bij welke competenties nodig zijn om als ondernemingsraad goed te functioneren.
  • Kijk dan waar ieder goed en minder goed in is.
  • Gebruik die inzichten vervolgens om daarna als groep opnieuw de taken te verdelen.
 Een nieuwe rol in de ondernemingsraad als lid van het dagelijks bestuur?


Schrijf je hier in voor onze basistraining voorzitters en secretarissen! 

 

Deel dit bericht op