De puzzel van advies- en instemmingstrajecten

Je moet eerst alle stukjes hebben voordat je de puzzel legt.

Richting het einde van het jaar, zijn veel ondernemingsraden druk met het afronden van “de puzzel” van advies- en instemmingstrajecten. Op die manier kunnen wijzigingen die hieruit voortkomen, doorgevoerd worden per 1 januari 2024. Dat is handig in praktisch, financieel en/of fiscaal opzicht. Maar hoe zorg je ervoor dat die trajecten zo effectief en efficiënt mogelijk verlopen? Het helpt in ieder geval niet als je begint te puzzelen zonder alle stukjes in beeld te hebben!

De puzzel

Advies- en instemmingstrajecten zijn eigenlijk een soort van puzzels. Maar wel van die puzzels waarbij je zonder voorbeeld moet komen tot een afgerond geheel. En met puzzelstukjes die niet vanzelfsprekend voor iedereen even snel te begrijpen zijn. Daarom is het belangrijk om niet te snel te gaan puzzelen. Zorg er eerst voor dat alle puzzelstukjes op tafel liggen en door iedereen begrepen worden. Dat kost tijd, maar die win je ruimschoots terug tijdens het puzzelen!

Een voorbeeld uit de OR-praktijk

Een ondernemingsraad kreeg de vraag voorgelegd om in te stemmen met een verandering van de winstdelingsregeling. Per saldo zou dit voor iedere medewerker gunstig uitpakken. Het oordeel van de OR neigde al snel naar een reactie met de strekking ‘voer maar door’ en het gesprek ging over hoe het exact te verwoorden. Totdat een van de OR-leden inbracht dat een grote groep medewerkers juist in de financiële problemen zou komen. Dit omdat een hogere uitkering zou leiden tot flinke kortingen op toeslagen bij bepaalde medewerkers. Het besteedbaar inkomen nam per saldo af in plaats van toe… Dit inzicht bracht de OR er alsnog toe om de bestuurder terug naar de tekentafel te sturen en te komen met een nieuw plan.

Beeld – oordeel – besluit

De OR was, achteraf, iets te snel gaan puzzelen. Hij had beter nadrukkelijker stil kunnen staan bij het verzamelen en begrijpen van relevante informatie zodat hij op basis daarvan de juiste puzzel had kunnen leggen. Om maar in een andere bekend model te vervallen: het juiste BEELD is zo belangrijk om vervolgens een gezamenlijk OORDEEL te kunnen vellen en te komen tot een BESLUIT. Zorg dus eerst voor alle stukjes en leg dan pas de puzzel van advies- en instemmingstrajecten! Dat gaat een stuk sneller!

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer