Je moet eerst alle stukjes hebben voordat je de puzzel legt

Afgelopen week had ik een interessant gesprek met een collega over de aanpak van een casus. We wisselden mogelijke oplossingen uit en uiteindelijk probeerden wij elkaar te overtuigen van de manier waarop de gehele casus aangepakt moest worden. Pas later in het gesprek werd duidelijk dat het handiger was geweest om eerst het grotere doel te bespreken en om alle relevante informatie te delen: we bleken namelijk allebei bezig met een andere puzzel én we hadden niet alle stukjes…

De situatie zoals in mijn inleiding kom ik vrijwel dagelijks tegen. Bijvoorbeeld bij ondernemingsraden die een instemmingsaanvraag krijgen over de aanpassing van een rooster. In veel gevallen ‘duiken’ OR-leden over elkaar heen om wat te vinden van de wijziging. Oordelen vliegen over tafel maar te vaak gaat het over de voorgestelde regeling en niet over de context waarbinnen die regeling wordt aangepast. Terwijl meer kennis over de context de discussie over de voorgestelde regeling vaak een stuk gemakkelijker maakt. Sterker nog, het zou zomaar kunnen dat, door de context goed te kennen, er helemaal geen discussie over de voorgestelde regeling nodig is…

Wat mij betreft is het van belang om wanneer je in gesprek gaat met elkaar je oordeel uit te stellen. Probeer eerst beter zicht te krijgen op de gehele situatie. Ga niet direct in gesprek over de regeling zelf of de oplossing voor een casus. Ga in gesprek over de context waarbinnen de regeling wordt aangepast en het doel dat bereikt moet worden. Stel open, eerlijke en nieuwsgierige vragen! Het zorgt ervoor dat je het zelf beter gaat begrijpen, dat de discussie met elkaar leidt tot betere, gedragen besluiten of dat je handelingen van de ander beter kunt plaatsen. En dat gaat beter als je eerst wat vaker op je tong bijt!

Kortom, stel jezelf eerst de vraag of je weet wat er gepuzzeld moet worden én of alle puzzelstukjes op tafel liggen. Als dat niet zo is, is het raadzaam om het puzzelen nog even uit te stellen!

Deel dit bericht op

Geschreven door Pieter Landwehr Johan

Senior adviseur
Drs. Pieter Landwehr Johan adviseert sinds 2006 ondernemingsraden, directies en HR-functionarissen in complexe verandertrajecten (reorganisaties, fusies en overnames). Contra-expertise vanuit bedrijfskundig perspectief en hoogwaardige procesbegeleiding zijn daarbij zijn belangrijkste aandachtsgebieden. […]

Lees meer