ChatGPT, wat kan de OR ermee?

ChatGPT is een vorm van Generative AI. Maar wat kan of moet de OR met ChatGPT en andere Generative AI programma’s?

In de vorige blog ‘Hoe verandert Generative AI de organisatie?‘ hebben we stilgestaan bij het vooruitzicht dat Generative AI in een aantal processen en een aantal sectoren belangrijke veranderingen gaat brengen. Nu gaan we stilstaan bij wat als gevolg daarvan op de agenda van de OR kan komen en wat de OR zelf kan met het nieuwe instrumentarium.

ChatGPT

De agenda van de OR

Voor de OR is het zaak te overwegen welke processen in de organisatie door de nieuwe kunstmatige intelligentie kunnen veranderen en met de bestuurder te bespreken of deze daarvoor plannen heeft of gaat maken. Werkt je organisatie in een sector die door Generative AI gaat veranderen dan is overleg met de bestuurder des te meer van belang. Tijdigheid is hierbij geboden. Als je vroegtijdig de veranderingen doordenkt en plant, biedt dat meer tijd om medewerkers op te leiden voor nieuwe of andere taken. Training en opleiding duren veel langer dan het implementeren van een nieuwe techniek.

De OR en ChatGPT

De OR zelf heeft met ChatGPT een instrument om in bergen aan informatie te graven. Dat kan antwoord op vragen opleveren of, zoals genoemd, een geheel nieuwe combinatie.

Het antwoord op de prompt ‘schrijf een wervende tekst om kandidaat te worden voor de ondernemingsraadverkiezingen’ staat hieronder. Die tekst laat zich makkelijk bijschaven op de omstandigheden in je eigen organisatie en aanvullen met de relevante details, al is het alleen maar waar een kandidaat zich kan aanmelden.

Wil jij het verschil maken binnen jouw organisatie? Wil je opkomen voor de belangen van jou en je collega’s en meebeslissen over belangrijke zaken? Word dan kandidaat voor de ondernemingsraadverkiezingen!

Als lid van de ondernemingsraad ben je de stem van de medewerkers. Je hebt een actieve rol in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het verminderen van werkdruk en het bevorderen van de samenwerking tussen management en personeel. Daarnaast heb je de mogelijkheid om mee te denken en te beslissen over bedrijfsbesluiten en investeringen.

Maar het lidmaatschap van de ondernemingsraad biedt nog meer voordelen. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen op het gebied van communicatie, samenwerking en besluitvorming. Ook krijg je inzicht in de bedrijfseconomische aspecten van het bedrijf en bouw je aan een netwerk met andere medewerkers binnen de organisatie.

Als kandidaat voor de ondernemingsraad zet je je in voor een betere werksituatie en een gezonde werkomgeving. Je maakt het verschil voor jezelf en je collega’s. Word daarom nu kandidaat en laat je stem horen!

Op dezelfde manier kan ChatGPT gebruikt worden voor stukjes in de nieuwsbrief of tekstblokken in andere documenten. ChatGPT’s kennis is algemeen en daarmee niet specifiek voor je eigen organisatie, maar de algemene kennis kun je aanvullen met de specifieke punten van jouw organisatie.

ChatGPT kun je ook gebruiken om een concreet antwoord te krijgen op een vraag.

Anders dan bij Google of een andere zoekmachine krijg je dan niet een lijst met webadressen, maar een uitgeschreven antwoord, meestal met een opsomming van verschillende zienswijzen of aspecten. ChatGPT geeft niet aan op welke bronnen het antwoord is gebaseerd. Dus om iets ‘zeker’ te weten, is een opvolgende slag met een ouderwetse zoekmachine nodig, waarbij je de zoekresultaten kiest uit betrouwbare bron.

Conclusie

ChatGPT en andere vormen van Generative AI zijn een recente ontwikkeling in de digitale transformatie, of ook wel ‘de vierde industriële revolutie’. Zoals bij de meeste nieuwe technologieën is het lastig in te schatten wat deze precies gaat betekenen. In deze twee blogs geven we een inschatting. Heb je vragen of kun je hulp gebruiken bij het inschatten van de gevolgen voor je eigen organisatie en OR? Aarzel niet om contact op te nemen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Paul Becht

Senior adviseur
Ir. Paul Becht is senior consultant en begeleidt en adviseert op diverse managementgebieden directies, managers en medewerkers, zowel individueel als in teams. Tevens ontwerpt en begeleidt hij veranderingstrajecten. Pauls interesse gaat uit naar het bouwen van organisaties met een menselijke maat.

Lees meer