OR Consultancy neemt deel aan het congres OR in de zorg

Maandag 27 september 2021 organiseert Vakmedianet het congres OR in de zorg. OR Consultancy neemt hieraan deel. Met een workshop van Ellis van Bellen en Jurre de Haan over ‘Integratie en samenwerken in de zorg – Een rol voor de OR bij de effecten op organisatie en arbeidsrelaties!’. Zelf treed ik op als dagvoorzitter.

Maatwerk

Het hoofdthema van dit congres luidt ‘Sluit als OR aan bij veranderingen in de zorg’. Als rode draad loopt maatwerk door het programma. Dat is een heel herkenbaar en actueel thema. Er wordt veel gevraagd van zorgorganisaties; zij moeten doorlopend acteren, maatregelen nemen en beleid ontwikkelen. Hierbij neemt maatwerk steeds meer een centrale rol in. In mijn contacten met ondernemingsraden van zorgorganisaties signaleer ik dat er allerlei ontwikkelingen zijn die te maken hebben met maatwerk.

Samenwerking: effect op de organisatie en arbeidsrelaties

Maatwerk zie ik onder meer rondom de samenwerking, integratie in de keten tussen allerlei ondernemingen in de zorg. Of het nu gaat om ziekenhuizen, verpleeginstellingen, huisartsen(posten), ambulancediensten, GGZ, SEH, thuiszorg, laboratoria of andere zorginstellingen. Iedereen die in de zorg werkt ziet dat er versneld wordt ingezet op samenwerking buiten de kaders van de eigen organisatie. Vaak wordt op meerdere vormen van samenwerking ingezet. Het verkennen van samenwerking rondom de acute zorg als ziekenhuis, loopt parallel aan een pilot met samenwerkende laboratoria. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe met thuiszorg en huisartsen kan worden samengewerkt om te zorgen voor zorg op de juiste plek. Al deze ontwikkelingen hebben effect op het (samen)werken van medewerkers vanuit de verschillende organisaties. Het beïnvloedt arbeidsrelaties. Waarbij ondernemingsraden hun rol willen pakken en op het juiste moment willen aanhaken.

Maatwerk op andere terreinen

Ook zijn er bij veel zorgorganisaties op dit moment aanpassingen in hoe zij worden bestuurd en hoe de driehoek raad van bestuur – ondernemingsraad – raad van toezicht wordt ingericht. Dit vraagt om een eigen visie op de positie, rol en ambities van de OR.

Daarnaast gaan diverse bestuurders en HR managers met ondernemingsraden in gesprek over arbeidsvoorwaarden. Binnen de kaders van de cao ziekenhuizen of VVT wordt gekeken naar maatwerk in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ondernemingsraden brengen thema’s zoals duurzaamheid, arbeidsmarkt en bezetting en werkdruk in. Een andere ontwikkeling is digitalisering. Daarbij is het vooral de vraag hoe je voldoende grip houdt op deze gedwongen snelle digitalisering, welke door corona extra is versterkt.

Eigen visie

Al deze ontwikkelingen vragen van ondernemingsraden dat zij bepalen hoe zij het beste opereren in besluitvormingstrajecten. Dat zij daarbij een visie hebben op welk effect de ontwikkelingen hebben op arbeidsrelaties en de toekomst van de zorgorganisatie(s).

De komende tijd zullen we ons vaker presenteren, we willen vaker onze bijdrage leveren op bijeenkomsten en beurzen voor ondernemingsraden. Op 25 november zijn we aanwezig op het OR najaarsevent Futureproof Medezeggenschap.  

Het congres OR in de zorg vindt plaats op 27 september 2021, met de workshop van Ellis en Jurre van 09.10 tot 10.00 uur. Als dagvoorzitter leid ik jullie graag op inspirerende wijze door het programma heen.

Deel dit bericht op

Geschreven door Carla de Bont

Senior adviseur
Drs. Carla de Bont is sinds 1999 senior adviseur bij OR Consultancy. Advisering, procesbegeleiding en trainingen verzorgt zij vanuit bedrijfskundig perspectief. Zij is een adviseur met een brede blik. Bij […]

Lees meer