WHOA, schuldenschikking biedt kansen voor de OR

De wettelijke mogelijkheid van ‘schuldenschikking’ biedt kansen voor organisaties in zwaar weer…en ook aan de OR. Pas geleden heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Wet Homologatie Onderhands Akkoord, afgekort WHOA. Deze nieuwe wet biedt onder meer aan een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) de mogelijkheid de rechter te vragen een zogenoemde ‘herstructureringsdeskundige’ aan te wijzen.

 

Faillissement voorkomen
Deze deskundige kan schuldeisers en aandeelhouders van een organisatie die in zwaar weer zit, een akkoord aanbieden om een uiteindelijk faillissement te voorkomen. Het is aannemelijk dat dit WHOA-akkoord deel zal gaan uitmaken van een groter herstructureringsplan, waarbij de OR het informatie-, overleg- en adviesrecht heeft.

Financiële positie
Maar, als OR is het beter dat je nú al een goed beeld hebt van de financiële positie van je organisatie dan te wachten tot de herstructureringsfase zich aandient. Zorg daarnaast dat je als OR in gesprek bent met je bestuurder over verschillende scenario’s die zich kunnen voor doen. Het beeld van de financiële positie helpt je niet alleen om de noodzaak voor organisatieveranderingen tijdig te signaleren, maar ook om passend te reageren wanneer de directie met een wijzigingsvoorstel komt.

Scenario’s
Verder komt het de zorgvuldigheid ten goede, en ook de snelheid die soms nodig is én het creëert het juiste gevoel van noodzaak. Zeker als je organisatie in zwaar weer zit, is een eigen visie op de toekomst echt noodzakelijk. Net als een helder en reëel beeld van verschillende scenario’s en hoe de belangen van alle stakeholders, inclusief de werknemers, kunnen worden gediend.

Schuldeisers
Mocht je moeten herstructureren en mocht een overeenkomst met schuldeisers zich aandienen dan zal de opgelegde tijdsdruk nog groter zijn dan bij een normaal adviestraject het geval is. Bovendien zal het plan en het akkoord met de schuldeisers, dat wordt voorgelegd, nauwelijks nog het karakter hebben van een voorgenomen besluit. De onderhandelingen zijn dan al gevoerd en het voorgelegde akkoord is het resultaat van lange en moeilijke gesprekken.

Essentieel
Kortom: een reëel beeld van de financiële stand van zaken is essentieel, zeker in deze tijd. Evenals kennis van belangen die er zijn en de ontwikkelingen waarmee je organisatie geconfronteerd zal worden. En al helemaal als de organisatie het moeilijk heeft. Geen gemakkelijke opgave, zeker niet in een internationale context. Maar het is zeker mogelijk.

Rol
Wacht dus niet tot je bestuurder met informatie komt, ook al verplicht de WOR financiële informatie ongevraagd aan de OR te verstrekken. Pak zelf je rol als OR. En niet straks, maar nu! Om klaar te staan als het nodig is, om je bestuurder te overtuigen van de noodzaak te veranderen, om kritisch te zijn en zelf ondernemerschap te tonen, om je collega’s het juiste perspectief te bieden, om vanuit je OR-waarden te beslissen en niet vanuit eigen belang … om je werk te doen. Wil je hier hulp bij, zodat je zeker weet dat het proces goed verloopt, klik dan hier om één of meerdere vragen te stellen, neem dan contact met ons op.  

Deel dit bericht op

Geschreven door Jurre de Haan

Senior adviseur
Mr. drs. Jurre de Haan adviseert ondernemingsraden bij juridische en bedrijfskundige vraagstukken. Denk aan ondersteuning bij reorganisaties, fusie, overnames, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, sociaal plan, ondernemingsovereenkomsten en andere complexe verandertrajecten. Contra-expertise […]

Lees meer