Hindernissen voor OR bij voordracht eigen commissaris

Helaas ondervinden nogal wat ondernemingsraden weerstand bij het voordragen van een commissaris. Het voordrachtrecht mag dan wel mooi geregeld zijn in de zogenaamde Structuurregeling (Burgerlijk Wetboek), maar de praktijk is weerbarstiger dan het papier beloofd heeft.

Lees meer

De rvc, wat kun je er als OR mee?

Wist je dat de OR het recht heeft om een derde van de commissarissen in de RvC te benoemen? Maak daar als OR gebruik van! Want het hebben van een voordrachtscommissaris levert de OR invloed en informatie op. Hoe is het contact met jullie RvC, de toezichthouder van de organisatie?

Lees meer