Valkuilen voor de OR bij onderhandelen met bestuurder

Toeval of niet, maar tijdens de zomerperiode wil er nogal eens een reorganisatievoorstel gelanceerd worden. Het kan natuurlijk zo zijn dat de bestuurder in de (soms) relatief rustige zomerperiode eindelijk de tijd heeft om een goed voorstel te maken en met de ondernemingsraad te bespreken. Toeval?

Lees meer

Hoe zetten we de kwaliteiten van onze OR beter in?

Als een ondernemingsraad de kwaliteiten van de OR-leden beter wil inzetten, maak dan een paar denkstappen terug. Begin bij welke competenties nodig zijn om als OR goed te functioneren. Kijk vervolgens waar ieder goed en minder goed in is. Gebruik die inzichten om daarna als groep opnieuw de taken te verdelen.

Lees meer

Help! Onze bestuurder wil de werktijden veranderen

De organisatie wil openingstijden of bereikbaarheidstijden verruimen waarmee arbeidstijden van een goep medewerkers aangepast moeten worden naar werktijden in avonden en weekenddagen. De OR dient hiervoor een instemmingsaanvraag te ontvangen. Waar moet je als OR op letten?

Lees meer

Hoe collega’s inschakelen voor OR-werk?

Hoe schakel je als OR op een goede manier collega’s (de ‘achterban’) in bij het OR-werk? Hoe laat je collega’s buiten de OR deelnemen aan OR-commissies of -werkgroepen? Laat staan collega’s de vrijheid geven om zelf zaken aan te pakken en met oplossingen te komen.

Lees meer

Hoe los ik problemen in mijn OR-team op?

‘Het loopt niet lekker binnen de ondernemingsraad. We geven als DB opdracht om zaken voor te bereiden, maar het gebeurt niet. Mijn OR-collega’s zijn lastig te motiveren. Er wordt niet naar me geluisterd.’ Allerlei reacties op de vraag hoe problemen binnen de ondernemingsraad opgelost kunnen worden.

Lees meer

Hoe hou je als ondernemingsraad grip op veranderingen?

De mogelijkheid van een ondernemingsovereenkomst wordt In artikel 32 van de WOR geboden. In zo’n overeenkomst kun je als OR extra bevoegdheden afspreken: uitgebreider adviesrecht of instemmingsrecht, meer en betere informatie dan gebruikelijk of een grotere frequentie van overlegvergaderingen, enz.

Lees meer

Wat voegt de ondernemingsraad toe?

Weet de OR daarmee alles? Nee, maar wel veel. Vooral over wat er gaat werken en wat niet en hoe je mensen mee kunt krijgen in een veranderproces. Juist die kennis is cruciaal om tot goede besluiten te komen en vormt dus een zeer belangrijke aanvulling op de kennis van de directie.

Lees meer

De rvc, wat kun je er als OR mee?

Wist je dat de OR het recht heeft om een derde van de commissarissen in de RvC te benoemen? Maak daar als OR gebruik van! Want het hebben van een voordrachtscommissaris levert de OR invloed en informatie op. Hoe is het contact met jullie RvC, de toezichthouder van de organisatie?

Lees meer

Hoe schrijf je als OR een goed advies?

Voor veel ondernemingsraden is het schrijven van het advies een klus die nog moet gebeuren nadat het grootste deel van het werk al is gedaan. De energie is gaan zitten in het boven tafel krijgen van informatie, het onderhandelen intern en met de bestuurder over relevante zaken en het komen tot een standpunt als OR.

Lees meer