Dat maak ik zelf wel uit! (2)

“Dat maak ik zelf wel uit” is niet alleen een goed motto als je achterban bent, maar zeker ook voor een ondernemingsraad in deze veranderende tijden. Niet alleen als het gaat om bestuurders die je kort willen houden, maar vooral ook als het gaat over wat belangrijk voor je is en waar je je aandacht op wilt richten. En hoe je met een veranderende omgeving om wilt gaan.

Lees meer

Wat kan je als ondernemingsraad doen met de begroting!

Dat je als OR de begroting tijdig ter informatie ontvangt is stap één. Het gaat er vooral om wat je als OR ermee doet! Kun je in de begroting een reorganisatie aan zien komen? Welke vragen stel je als OR? Hoe leg je als OR verbanden? In deze blog tips voor de OR.

Lees meer

Hoe kan ik mijn tijdgebrek oplossen?

OR-werk is ook werk. Bestuurders geven dit waarschijnlijk terug als OR-leden aangeven onvoldoende tijd te hebben voor hun OR-werkzaamheden. Toch is de praktijk weerbarstig: het OR-werk gaat vaker mee naar huis dan wenselijk. Hoe los je dat tijdgebrek op?

Lees meer

Met welke vaardigheden meer invloed als OR?

Voor invloed van de ondernemingsraad is meer nodig dan alleen een gezellig gesprek met de bestuurder. Daarvoor hoef je als OR echt niet op zijn juridische strepen te staan en continu naar WOR-artikel 25 (advies) en 27 (instemming) te verwijzen.

Lees meer

Besluitvorming in het buitenland? Benut meer adviesmogelijkheden!

Besluitvorming in het buitenland? Benut meer adviesmogelijkheden!
Het speelveld waar veel ondernemingsraden op acteren, wordt steeds complexer. Wie vertegenwoordigt de raad eigenlijk? Wat is de rol van de vakbonden? Welke stakeholders hebben nog meer invloed op besluitvorming? Hoe opereer je als OR wanneer je in een (steeds) internationaler georiënteerde onderneming werkzaam bent?

Lees meer

Dat maak ik zelf wel uit!

Hoe gaat de OR de toekomst in? Als instituut dat gepasseerd wordt op den duur? Of is dat al het geval? Mogen we uit het feit dat een aantal werkgevers de OR prefereert als onderhandelingspartner als het om arbeidsvoorwaarden gaat, afleiden dat de daadwerkelijk OR een instituut van belang is?

Lees meer

Valkuilen voor de OR bij onderhandelen met bestuurder

Toeval of niet, maar tijdens de zomerperiode wil er nogal eens een reorganisatievoorstel gelanceerd worden. Het kan natuurlijk zo zijn dat de bestuurder in de (soms) relatief rustige zomerperiode eindelijk de tijd heeft om een goed voorstel te maken en met de ondernemingsraad te bespreken. Toeval?

Lees meer

Hoe zetten we de kwaliteiten van onze OR beter in?

Als een ondernemingsraad de kwaliteiten van de OR-leden beter wil inzetten, maak dan een paar denkstappen terug. Begin bij welke competenties nodig zijn om als OR goed te functioneren. Kijk vervolgens waar ieder goed en minder goed in is. Gebruik die inzichten om daarna als groep opnieuw de taken te verdelen.

Lees meer

Help! Onze bestuurder wil de werktijden veranderen

De organisatie wil openingstijden of bereikbaarheidstijden verruimen waarmee arbeidstijden van een goep medewerkers aangepast moeten worden naar werktijden in avonden en weekenddagen. De OR dient hiervoor een instemmingsaanvraag te ontvangen. Waar moet je als OR op letten?

Lees meer

Hoe collega’s inschakelen voor OR-werk?

Hoe schakel je als OR op een goede manier collega’s (de ‘achterban’) in bij het OR-werk? Hoe laat je collega’s buiten de OR deelnemen aan OR-commissies of -werkgroepen? Laat staan collega’s de vrijheid geven om zelf zaken aan te pakken en met oplossingen te komen.

Lees meer